Retningslinjer for håndtering av klager og forespørsler

Omfang

Disse retningslinjene gjelder organiseringen av Prima Assistanse AS for alle dimensjoner og aktiviteter, i alle geografiske områder hvor vi opererer og hvor personvernforordningen gjelder.

Disse retningslinjene gjelder behandling av personopplysninger samlet inn av Prima Assistanse AS, direkte eller indirekte, fra alle individer inkludert, men ikke begrenset til, Prima Assistanse AS sine nåværende, tidligere eller potensielle jobbsøkere, ansatte, konsulenter, brukere, forbrukere, barn, leverandører/underleverandører, aksjonærer og tredjeparter. «Personopplysninger» defineres som data som angår en identifisert eller identifiserbar person eller en person som kan identifiseres ved hjelp av midler eller verktøy det er stor sannsynlighet for vil bli brukt.

I disse retningslinjene betyr «du» og «din» enhver dekket person. «Vi», «oss», «vår» og «Prima Assistanse AS» betyr alle enheter tilknyttet Prima Assistanse AS.

Dine gdpr-rettigheter

I tilfeller hvor Prima Assistanse AS behandler dine personopplysninger til egne formål, vennligst se avsnittet «Dine rettigheter» i vår personvernerklæring.

I tilfeller hvor Prima Assistanse AS behandler personopplysninger på vegne av en kunde, vil Prima Assistanse AS varsle kunden om mottatte forespørsel fra den registrerte. Prima Assistanse AS vil samarbeide med kunden og bistå i tilknytning forespørselen i den grad lovlig tillatt og i den grad

Fremgangsmåte ved mottatt forespørsel

For å imøtekomme din forespørsel på en tilfredsstillende måte er vår tilnærming et positivt engasjement ved enhver kontakt. Du skal ikke trenger å sende inn en klage til den lokale domstolen eller relevante tilsynsmyndighet.

Skulle du ha spørsmål tilknyttet behandlingen av dine personopplysninger, oppfordres du til å ta kontakt med Prima Assistanse AS. For å bistå oss i behandlingen av forespørselen din, ber vi deg sende en skriftlig utdypning av spørsmålet ditt ved å fylle ut forespørselsskjemaet nedenfor.

Prima Assistanse AS vil så snarlig som mulig informere sin kunde, som opptrer som behandlingsansvarlig for enhver forespørsel fra en registrert. Kunden vil ha ansvaret for å håndtere slike forespørsler, mens Prima Assistanse AS vil assistere kunden med å besvare slike forespørselen fra registrerte. Prima Assistanse AS vil bare direkte håndtere forespørsler dersom det er avtalt med kunden eller dersom kunden skulle forsvinne eller slutter å eksistere etter lovgivning eller oppløses. I alle andre tilfeller vil Prima Assistanse AS assistere kunden med å besvare forespørsler fra den registrerte.

Håndtering av forespørsler

I utarbeidelsen av din forespørsel, og for å kunne sikre at Prima Assistanse AS så effektivt som mulig vil kunne håndtere forespørselen, oppfordrer vi deg til å følge disse stegene:

  1. Fyll ut og send inn klage- og forespørselsskjemaet på e-post til den generiske e-postadressen som er indikert i informasjonsvarslene og/eller personvernerklæringen gjort tilgjengelig for deg på tidspunktet for innsamling av dine personopplysninger.
  2. Din forespørsel vil bli konfidensielt behandlet med potensielle nødvendige oppfølgninger. Dersom du ikke har oppgitt tilstrekkelig informasjon i forespørselen din, vil vi ta kontakt med deg angående nødvendig ytterligere informasjon for å kunne behandle forespørselen din.
  3. Med en gang all nødvendig informasjon knyttet forespørselen din er innhentet, vil vi kontakte deg igjen innen tretti (30) dager med et svar. Denne fristen kan utvides under visse omstendigheter, avhengig av anmodningens art.
  4. Vær oppmerksom på at du kan velge å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene der du bor, der du jobber eller der du føler overtredelsen av dine rettigheter har funnet sted. Dette kan gjøres uansett om det har eller ikke har ført til personlig skade eller tap.

Skjema for innsending av klage og forespørsel

Klage- og forespørselsskjemaet sendes via e-post til den generiske e-postadressen som er indikert i informasjonsvarslene og/eller personvernerklæringen gjort tilgjengelig for deg på tidspunktet for innsamling av dine personopplysninger. Gå til klage- og forespørselsskjemaet.