BPA: Brukerstyrt personlig assistanse gir frihet til å leve

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir funksjonshemmede muligheten til å leve et mest mulig normalt liv på lik linje med alle andre. På mange måter er BPA et likestillingsverktøy, ettersom den eliminerer barrierer og muliggjør deltakelse på alle samfunnsarenaer.

Våre tjenester innen BPA

Prima Assistanse er en privat leverandør av BPA-tjenester til funksjonshemmede. Her på nettsiden vår, kan du finne mer informasjon om BPA og ulike spørsmål og sider ved tjenestene:

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?
BPA gir deg mulighet og makt til å styre eget liv. Les mer her om hva det spesifikt går ut på. Les mer her
Hvem kan få brukerstyrt personlig assistanse?
For å få brukerstyrt personlig assistanse må du ha rett til nødvendig helse- og omsorgstjenester fra kommunen. BPA er beregnet for barn og voksne som har et stort og varig assistansebehov. Les mer her
Brukerstyrt personlig assistanse for barn
Med BPA får barnet mulighet til å bli mer selvstendig, mens det også blir mulig å leve et fleksibelt familieliv. Prima Assistanse er spesialisert på BPA for barn og ungdom. Les mer her
Brukerstyrt personlig assistanse for kommuner
Prima Assistanse er en leverandør som har spesialisert seg på å levere BPA-tjenester av høy kvalitet på vegne av kommunen og arbeidsledere. For kommuner som har innført fritt brukervalg, vil vi kunne bistå og yte tjenester på lik linje med kommunen. Les mer her
Jobbe som BPA-assistent
Har du et ønske om å bli del av en BPA-ordning som BPA-assistent? Lær mer om hva det innebærer og hva du kan forvente deg i en slik rolle. Les mer her
Slik søker du om brukerstyrt personlig assistanse
Det kan være lurt å gjøre seg kjent med hva som vil forventes av deg og av en søknad. Husk også at du kan ha rett til å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse uten at du er klar over det, og selv om du ikke skulle oppfylle alle kriteriene er det kommunens plikt å vurdere alle mottatte søknader. Les mer her
BPA-rådet
Vårt BPA-råd består av flere erfaringskonsulenter, dvs. at de selv har BPA. Her kan du finne bilde og kontaktinformasjon til våre BPA-rådgivere. Les mer her

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hvem bestemmer hva assistentene skal gjøre?

  BPA er et verktøy for å sikre likeverd, selvstendighet og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede. Helt i kjernen av brukerstyrt personlig assistanse er nettopp det at den skal være brukerstyrt, noe som innebære at det er vedtakseier som blant annet bestemmer hvem som skal ansettes som assistent, hvordan dagen skal legges opp, hva en assistent skal bidra med, samt hvor og når assistansen ytes. Du skal kunne ta kontroll over eget liv.

  Hvor kan jeg lese mer om rettighetene mine?

  Vi anbefaler deg å lese Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-9/2015. Dette er et sammendrag av lovverket, som er utformet med den hensikt å gjøre det enklere å forstå nettopp hva loven sier.

  Kan jeg klage dersom jeg ikke får innvilget søknad?

  Absolutt. Du sender klagen til din kommune, som skal vurdere saken på nytt. Hvis kommunen ikke tar klagen til følge, kan du be kommunen om å sende saken videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Om ønskelig, kan Prima Assistanse bistå deg med en klagesak.