BPA: Brukerstyrt personlig assistanse gir frihet til å leve

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir funksjonshemmede muligheten til å leve et mest mulig normalt liv på lik linje med alle andre. På mange måter er BPA et likestillingsverktøy, ettersom den eliminerer barrierer og muliggjør deltakelse på alle samfunnsarenaer.

Bilde av artikkelskribent, hennes datter og assistent. Artikkelskribenten sitter i rullestol og peker mot såpebobler. Hennes datter står ved siden av henne og rekker ut hånden. Assistenten sitter ved siden av dem og observerer. De befinner seg på en gresslette med fjell i bakgrunnen.

Våre tjenester innen BPA

Prima Assistanse er en privat leverandør av BPA-tjenester til funksjonshemmede. Her på nettsiden vår, kan du finne mer informasjon om BPA og ulike spørsmål og sider ved tjenestene:

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?
BPA gir deg mulighet og makt til å styre eget liv. Les mer her om hva det spesifikt går ut på. Les mer her
Hvem kan få brukerstyrt personlig assistanse?
For å få brukerstyrt personlig assistanse må du ha rett til nødvendig helse- og omsorgstjenester fra kommunen. BPA er beregnet for barn og voksne som har et stort og varig assistansebehov. Les mer her
Brukerstyrt personlig assistanse for barn
Med BPA får barnet mulighet til å bli mer selvstendig, mens det også blir mulig å leve et fleksibelt familieliv. Prima Assistanse er spesialisert på BPA for barn og ungdom. Les mer her
Brukerstyrt personlig assistanse for kommuner
Prima Assistanse er en leverandør som har spesialisert seg på å levere BPA-tjenester av høy kvalitet på vegne av kommunen og arbeidsledere. For kommuner som har innført fritt brukervalg, vil vi kunne bistå og yte tjenester på lik linje med kommunen. Les mer her
Jobbe som BPA-assistent
Har du et ønske om å bli del av en BPA-ordning som BPA-assistent? Lær mer om hva det innebærer og hva du kan forvente deg i en slik rolle. Les mer her
Slik søker du om brukerstyrt personlig assistanse
Det kan være lurt å gjøre seg kjent med hva som vil forventes av deg og av en søknad. Husk også at du kan ha rett til å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse uten at du er klar over det, og selv om du ikke skulle oppfylle alle kriteriene er det kommunens plikt å vurdere alle mottatte søknader. Les mer her
BPA-rådet
Vårt BPA-råd består av flere erfaringskonsulenter, dvs. at de selv har BPA. Her kan du finne bilde og kontaktinformasjon til våre BPA-rådgivere. Les mer her

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Hensikten med BPA er å sikre likeverdig samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede (inkludert psykisk helse). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er personlig og praktisk bistand gitt av assistenter som du selv velger. Ordningen legger stor vekt på at den som skal lede ordningen, selv skal bestemme over hva slags assistanse som skal gis, hvor og når den skal gis. Leder for ordningen kan være den funksjonshemmede selv eller andre som er godt kjent med den som skal motta assistansen. Vit at det er kommunenes plikt å tilby brukerstyrt personlig assistanse blant helse og omsorgstjenestene sine. Kommunen skal vurdere om BPA er den mest hensiktsmessige måten å gi assistanse på, uansett om du har rett på BPA eller ikke. Kommunen kan velge en ekstern leverandør til å stå for organiseringen. Prima Assistanse har lang erfaring som leverandør av BPA. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  Hva gjør brukerstyrte personlige assistenter (BPA)?

  Brukerstyrte personlige assistenter skal bidra til at den funksjonshemmede, også kalt arbeidsleder, kan leve et fritt og selvstendig liv på lik linje med andre i samfunnet. Hverdagen organiseres etter arbeidsleders ønsker gjennom service, praktisk og personlig assistanse og noen ganger enkle helsetjenester. En brukerstyrt personlig assistent bistår med dagliglivets gjøremål og annen praktisk bistand, legger til rette for et aktivt liv utenfor hjemmet (eller i hjemmet), og bidrar til at arbeidslederen får et så selvstendig liv som mulig. Man skal være herre over eget liv, og opptil et visst antall timer per uke, vil assistenter være på plass for at arbeidslederen skal få frihet til å leve. Send oss en e-post eller ring oss i Prima Assistanse i dag for en uforpliktende samtale om våre tjenester og hvordan arbeidsforholdet fungerer. Ta kontakt her.

  Hvem omfattes av retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Retten til BPA er lovfestet i Norge, spesifikt i Pasient- og brukerrettighetsloven, og er en ordning beregnet på barn og voksne som har et større og varig assistansebehov. Du vil ha rett til BPA så lenge du har rett til nødvendige kommunale helse- og omsorgstjenester som regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse kan være komplisert å sette seg inn i og forstå, og vi anbefaler deg å ta vår BPA-test for å se om nettopp du omfattes av rettigheten. Husk at selv om du ikke oppfyller kravene, kan du få BPA innvilget etter Helse- og omsorgstjenestelloven. Klikk her for å lese mer.