Åpenhetsrapport 2023

I tråd med krav i Åpenhetsloven, har Prima Assistanse utarbeidet en åpenhetsrapport for 2023 som kan lastes ned her. Vi tror på at åpenhet innbyr til tillit og i denne rapporten får en innsikt i systemer og rutiner vi har etablert for å sikre kvalitet i tjenesteutførelsen, samt det etiske rammeverket vi jobber innenfor.

For øvrige henvendelser som gjelder vårt arbeid med åpenhetsloven, ta kontakt med [email protected]