Vår historie

Prima Assistanse ble etablert høsten 2005 av An Magritt Drøsdal og Hege Iversen under navnet Prima Omsorg. Begge hadde bred erfaring både fra det offentlige helsevesen og næringslivet. De så behovet for mer skreddersydde tjenester enn det det offentlige kunne tilby.

Helt fra begynnelsen av var etterspørselen stor etter private hjemmetjenester, men også avtaler med ulike kommuner kom etter hvert på plass. Allerede i 2006 inngikk Prima et samarbeid med Oslo kommune om å levere praktisk bistand til brukere som hadde vedtak på hjemmehjelpstjenester fra kommunen. På denne måten vokste firmaet raskt og avtalen med Oslo kommune utviklet seg etter hvert også til å gjelder brukere som har vedtak på hjemmesykepleie.

Vi så tidlig at det var et stort behov for våre tjenester i Oslo og vi ønsket å videreføre dette til andre kommuner også. Sjur Tveito ble i 2006 med på laget. Som organisasjonspsykolog og med erfaring fra kjededrift utviklet vi et spennende konsept med engasjerte lokale avdelingsledere som drifter egne avdelinger i Prima Assistanse.

I de påfølgende årene økte aktiviteten og flere avtaler ble inngått med ulike kommuner. Prima etablerte avdelinger en rekke steder i landet, og i dag teller vi 14 avdelingskontorer, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Alle leverer private tjenester i tillegg til oppdrag fra kommunen der det er innført Fritt brukervalg. Les mer om Fritt brukervalg her.

Prima Assistanse har spesialisert seg på personlig assistanse og er i dag en betydelig leverandør i hele Norge. Et godt konsept, kvalitet i alle ledd med frihet til å leve i sentrum , profesjonelle medarbeidere og gode rutiner har bidratt til suksessen. I dag eies Prima Assistanse av Prima Nordic, Sjur Tveito og Alexander Jansen.

I 2014 skilte vi ut tjenestene våre innenfor Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) under merkevaren «Prima Assistanse», og i 2020 endret også selskapet navn til Prima Assistanse AS. Vi har utviklet et konsept for BPA-tjenester som våre brukere i en rekke norske kommuner har tatt veldig godt imot.

Vi har stor tro på at det er behov for oss i fremtiden, og vi jobber hver dag for å bidra til at funksjonshemmede får den friheten og assistansen som er nødvendig for å kunne leve et selvstendig liv.