Funksjonsassistanse

Funksjonsassistanse, eller funkass, er en ordning der du som har en funksjonsvariasjon, er blind eller svaksynt har assistent mens du er i arbeid.

Hva er funksjonsassistanse?

Gjennom funksjonsassistanse får du bistand av en assistent på arbeidsplassen. Ordningen dekker lønnsutgifter til assistenten som er med deg på jobb. Assistenten skal ikke utføre dine arbeidsoppgaver, men bistå slik at du kan gjøre jobben din. Det kan være praktiske gjøremål, som for eksempel å hente ting, av- og påkledning, kopiering, skriving, å bistå i lunsjen eller å være med på jobbreise. Du er selv arbeidsleder for dine assistenter, som innebærer at du forteller dem hva de skal gjøre og holder orden på timeforbruket i forhold til vedtaket ditt.

Hvem kan søke?

Ordningen er for deg som har behov for assistanse for å kunne skaffe eller beholde ordinært arbeid eller lærlingeplass. Er du allerede yrkesaktiv og har omfattende fysisk funksjonshemning, er blind eller svaksynt, kan du søke om funkass.

Les om Kristoffer som har funksjonsassistanse

Slik søker du

Du søker NAV om å få funksjonsassistanse, som innvilger for et år av gangen. NAV dekker lønnsutgiftene til assistenten og antall timer vurderes individuelt.

Les om funksjonsassistanse på NAVs nettsider

Hva Prima Assistanse tilbyr

 • Vi har arbeidsgiveransvaret for funksjonsassistentene
 • Vi bistår i rekrutteringen av funksjonsassistenter
 • Vi gir rådgivning og tilrettelegger for god arbeidsledelse
 • Vi tar oss av rapportering til NAV
 • Vi deltar på evalueringsmøter

Ta kontakt med oss!

Er det noe du lurer på om funksjonsassistanse, er det bare å ta kontakt med oss.
Vi har god erfaring med arbeidsledere som har funksjonsassistanse, også i kombinasjon med BPA-assistanse.

Kontakt oss

Er det noe du lurer på om funksjonsassistanse er det bare å ta kontakt med oss. Vi har gode erfaringer med arbeidsledere som har funksjonsassistanse, også i kombinasjon med BPA-assistanse. Vi kan komme med innspill til søknaden, og informere og snakke med arbeidsgiver hvis du ønsker det. Vi har lokalkontor en rekke steder i landet, så ta gjerne kontakt med oss i dag.

  Ofte stilte spørsmål

  Kan dere bidra med praktisk hjelp i søknadsprosessen?

  Vi kan komme med innspill til søknaden, samt informere og snakke med arbeidsgiver hvis du ønsker det. Vi har lokalkontor en rekke steder i landet, så ta gjerne kontakt med oss i dag.

  Hva dekker ordningen?

  Ordningen dekker utgifter til nødvendig, praktisk hjelp i arbeidssituasjonen. Du kan finne mer informasjon på NAVs nettsider.

  Kan jeg sende søknad til Prima Assistanse for å få funkass?

  Du må søke NAV om å få funksjonsassistanse, mens vi i Prima Assistanse kan tilrettelegge jobbassistansen og ordne det praktiske for deg.