Funksjonsassistanse

Funksjonsassistanse, også kalt funkass, er en ordning der du som har en funksjonshemming, er blind eller svaksynt kan få en assistent med deg på jobb. En assistent som hjelper deg med praktisk tilrettelegging i jobbsammenheng sånn at DU kan jobbe selvstendig. Om du har hjemmekontor, jobbreise eller en arbeidsplass å reise til så kan funksjonsassistenten din være med.

Bildet viser en ung mann og kvinne, begge i rullestol, i kontrolandskap.

Hva er Funksjonsassistanse?

En funksjonsassistent gir deg praktisk bistand på arbeidsplassen, en assistent som gir deg mulighet og friheten til å kunne jobbe! Det kan være praktiske gjøremål som for eksempel; hente ting, av- og påkledning, kopiering, skriving, bistå i lunsjen eller være med deg på jobbreise. Du bestemmer helt selv hvem som skal jobbe for deg. Du er selv arbeidsleder for dine funksjonsassistenter, som vil si at du forteller dem hva du vil ha hjelp til og at du selv holder styr på timeforbruk i forhold til ditt timevedtak.

Hvem kan søke?

Funkass er for deg som har behov for assistanse for å kunne skaffe deg jobb, beholde jobben din eller lærlingplassen din. Hvis du allerede er i jobb og utfyller kriteriene for å kunne trenge en funkass, da kan du søke. Vi hjelper deg gjerne!

Hvordan søke?

Du søker NAV om å få funksjonsassistanse, som innvilger for et år av gangen - med vedtak per kvartal. NAV dekker lønnsutgiftene til assistenten og antall timer vurderes individuelt.

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Hensikten med BPA er å sikre likeverdig samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede (inkludert psykisk helse). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er personlig og praktisk bistand gitt av assistenter som du selv velger. Ordningen legger stor vekt på at den som skal lede ordningen, selv skal bestemme over hva slags assistanse som skal gis, hvor og når den skal gis. Leder for ordningen kan være den funksjonshemmede selv eller andre som er godt kjent med den som skal motta assistansen. Vit at det er kommunenes plikt å tilby brukerstyrt personlig assistanse blant helse og omsorgstjenestene sine. Kommunen skal vurdere om BPA er den mest hensiktsmessige måten å gi assistanse på, uansett om du har rett på BPA eller ikke. Kommunen kan velge en ekstern leverandør til å stå for organiseringen. Prima Assistanse har lang erfaring som leverandør av BPA. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  Hva gjør brukerstyrte personlige assistenter (BPA)?

  Brukerstyrte personlige assistenter skal bidra til at den funksjonshemmede, også kalt arbeidsleder, kan leve et fritt og selvstendig liv på lik linje med andre i samfunnet. Hverdagen organiseres etter arbeidsleders ønsker gjennom service, praktisk og personlig assistanse og noen ganger enkle helsetjenester. En brukerstyrt personlig assistent bistår med dagliglivets gjøremål og annen praktisk bistand, legger til rette for et aktivt liv utenfor hjemmet (eller i hjemmet), og bidrar til at arbeidslederen får et så selvstendig liv som mulig. Man skal være herre over eget liv, og opptil et visst antall timer per uke, vil assistenter være på plass for at arbeidslederen skal få frihet til å leve. Send oss en e-post eller ring oss i Prima Assistanse i dag for en uforpliktende samtale om våre tjenester og hvordan arbeidsforholdet fungerer. Ta kontakt her.

  Hvem omfattes av retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Retten til BPA er lovfestet i Norge, spesifikt i Pasient- og brukerrettighetsloven, og er en ordning beregnet på barn og voksne som har et større og varig assistansebehov. Du vil ha rett til BPA så lenge du har rett til nødvendige kommunale helse- og omsorgstjenester som regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse kan være komplisert å sette seg inn i og forstå, og vi anbefaler deg å ta vår BPA-test for å se om nettopp du omfattes av rettigheten. Husk at selv om du ikke oppfyller kravene, kan du få BPA innvilget etter Helse- og omsorgstjenestelloven. Klikk her for å lese mer.