Funksjonsassistanse

Funksjonsassistanse, eller funkass, er en ordning der du som har en funksjonshemming, er blind eller svaksynt har assistent mens du er i arbeid.

Hva er funksjonsassistanse?

Gjennom funksjonsassistanse får du bistand av en assistent på arbeidsplassen. Ordningen dekker lønnsutgifter til assistenten som er med deg på jobb. Assistenten skal ikke utføre dine arbeidsoppgaver, men bistå slik at du kan gjøre jobben din. Det kan være praktiske gjøremål, som for eksempel å hente ting, av- og påkledning, kopiering, skriving, å bistå i lunsjen eller å være med på jobbreise. Du er selv arbeidsleder for dine assistenter, som innebærer at du forteller dem hva de skal gjøre og holder orden på timeforbruket i forhold til vedtaket ditt.

Hvem kan søke?

Ordningen er for deg som har behov for assistanse for å kunne skaffe eller beholde ordinært arbeid eller lærlingeplass. Er du allerede yrkesaktiv og har omfattende fysisk funksjonshemning, er blind eller svaksynt, kan du søke om funkass.

Les om Kristoffer som har funksjonsassistanse

Slik søker du

Du søker NAV om å få funksjonsassistanse, som innvilger for et år av gangen. NAV dekker lønnsutgiftene til assistenten og antall timer vurderes individuelt.

Les om funksjonsassistanse på NAVs nettsider

Hva Prima Assistanse tilbyr

 • Vi har arbeidsgiveransvaret for funksjonsassistentene
 • Vi bistår i rekrutteringen av funksjonsassistenter
 • Vi gir rådgivning og tilrettelegger for god arbeidsledelse
 • Vi tar oss av rapportering til NAV
 • Vi deltar på evalueringsmøter

Ta kontakt med oss!

Er det noe du lurer på om funksjonsassistanse, er det bare å ta kontakt med oss.
Vi har god erfaring med arbeidsledere som har funksjonsassistanse, også i kombinasjon med BPA-assistanse.

Kontakt oss

Er det noe du lurer på om funksjonsassistanse er det bare å ta kontakt med oss. Vi har gode erfaringer med arbeidsledere som har funksjonsassistanse, også i kombinasjon med BPA-assistanse. Vi kan komme med innspill til søknaden, og informere og snakke med arbeidsgiver hvis du ønsker det. Vi har lokalkontor en rekke steder i landet, så ta gjerne kontakt med oss i dag.

  Ofte stilte spørsmål

  Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Hensikten med BPA er å sikre likeverdig samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede (inkludert psykisk helse). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er personlig og praktisk bistand gitt av assistenter som du selv velger. Ordningen legger stor vekt på at den som skal lede ordningen, selv skal bestemme over hva slags assistanse som skal gis, hvor og når den skal gis. Leder for ordningen kan være den funksjonshemmede selv eller andre som er godt kjent med den som skal motta assistansen. Vit at det er kommunenes plikt å tilby brukerstyrt personlig assistanse blant helse og omsorgstjenestene sine. Kommunen skal vurdere om BPA er den mest hensiktsmessige måten å gi assistanse på, uansett om du har rett på BPA eller ikke. Kommunen kan velge en ekstern leverandør til å stå for organiseringen. Prima Assistanse har lang erfaring som leverandør av BPA. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  Hva gjør brukerstyrte personlige assistenter (BPA)?

  Brukerstyrte personlige assistenter skal bidra til at den funksjonshemmede, også kalt arbeidsleder, kan leve et fritt og selvstendig liv på lik linje med andre i samfunnet. Hverdagen organiseres etter arbeidsleders ønsker gjennom service, praktisk og personlig assistanse og noen ganger enkle helsetjenester. En brukerstyrt personlig assistent bistår med dagliglivets gjøremål og annen praktisk bistand, legger til rette for et aktivt liv utenfor hjemmet (eller i hjemmet), og bidrar til at arbeidslederen får et så selvstendig liv som mulig. Man skal være herre over eget liv, og opptil et visst antall timer per uke, vil assistenter være på plass for at arbeidslederen skal få frihet til å leve. Send oss en e-post eller ring oss i Prima Assistanse i dag for en uforpliktende samtale om våre tjenester og hvordan arbeidsforholdet fungerer. Ta kontakt her.

  Hvem omfattes av retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Retten til BPA er lovfestet i Norge, spesifikt i Pasient- og brukerrettighetsloven, og er en ordning beregnet på barn og voksne som har et større og varig assistansebehov. Du vil ha rett til BPA så lenge du har rett til nødvendige kommunale helse- og omsorgstjenester som regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse kan være komplisert å sette seg inn i og forstå, og vi anbefaler deg å ta vår BPA-test for å se om nettopp du omfattes av rettigheten. Husk at selv om du ikke oppfyller kravene, kan du få BPA innvilget etter Helse- og omsorgstjenestelloven. Klikk her for å lese mer.