Prima Assistanse er en profesjonell, trygg og nær leverandør av BPA-tjenester (brukerstyrt personlig assistanse). Vi har konsesjon og leverer våre tjenester i en rekke kommuner og har kontorer i alle landets regioner. Prima Assistanse er en merkevare under Prima Omsorg og har levert BPA-tjenester i mange år. Vi har som mål å være den beste leverandøren av BPA-tjenester ved å gi personlig oppfølging til hver enkelt arbeidsleder og til kommune. Vi har likemenn fra alle regioner som utgjør vårt BPA-råd. På denne måten jobber vi kontinuerlig med å gjøre våre tjenester best mulig.

Som arbeidsleder kan du forvente:

  • Tett og god oppfølging
  • Hjelp til å skrive søknad
  • Hjelp til å ansette gode assistenter
  • Driftskonto
  • Timeføringsverktøy med god oversikt
  • Egen kontaktperson
  • Jevnlige møter (etter ditt ønske og behov)

Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer om oss eller en uforpliktende prat om noen av tjenestene vi leverer.