BPA-rådet

Vårt BPA-råd består av flere erfaringskonsulenter, dvs. at de selv har BPA (brukerstyrte personlige assistenter).

BPA-rådet jobber kontinuerlig for at Prima skal levere best mulig BPA-tjenester – både for assistenter og for arbeidslederne våre. Derfor er BPA-rådet alltid på utkikk etter ny kunnskap og utvikling av vår BPA-leveranse, og vil bistå Primas lokalkontorer med kurs, markedsføringstiltak m.m. Rådgiverne har egne spesialfelt, og er både politisk og samfunnsmessig engasjert. Målet er at BPA skal ivaretas på best mulig måte for alle.