Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er den funksjonshemmede som selv bestemmer hvordan assistansen skal være.

BPA kan også gis til funksjonshemmede barn som et alternativ til avlastning. I slike tilfeller er det foresatte eller andre nærstående som fungerer som arbeidsleder for ordningen.

En BPA-assistent gir funksjonshemmede muligheten til å leve et mest mulig normalt liv på lik linje med alle andre. På mange måter er BPA et likestillingsverktøy, ettersom den eliminerer barrierer og muliggjør deltakelse på alle samfunnsarenaer. Og i tilleg er det mange steder fritt brukervalg så den enkelte kan velge selv.

Med en BPA-assistent bestemmer du selv

Funksjonsassistanse er en viktig del av BPA-ordningen, som gir personer med funksjonsnedsettelser muligheten til å leve et mer selvstendig liv ved å ha assistanse i hverdagen. Med BPA er det du med et assistansebehov som styrer dine assistenter.

Det er du som er arbeidsleder og du har dermed det daglige ansvaret for ordningen. Dette betyr at de assistentene du ansetter bare jobber for deg, og at det er du som gir dem opplæring i forhold til hvordan assistansen skal ytes.

Vi kaller ofte BPA for et frigjøringsverktøy fordi det er du som bestemmer hvem som skal være dine assistenter, hva assistentene skal gjøre og hvor assistansen skal skje. På denne måten kan du leve et selvstendig liv, og en BPA-assistent kan gi deg muligheten til å bo der du vil, studere, jobbe, reise, delta på fritidsaktiviteter og mye mer.

Hensikten med brukerstyrt personlig assistanse er å muliggjøre deltakelse i samfunnet på lik linje med alle andre.

Hva gjør Prima Assistanse

Du vil få opplæring og veiledning i hvordan du kan være en god arbeidsleder, og vi i Prima Assistanse gir individuell oppfølging til alle våre arbeidsledere. Prima Assistanse vil være assistentenes formelle arbeidsgiver hvorav vi vil ha ansvar for lønnsutbetalinger, forsikringer, pensjon, feriepenger og liknende.

Har du flere spørsmål om hva BPA er? Ta kontakt med oss for mer informasjon. Vi besvarer alle spørsmål med glede. Du kan enkelt nå oss ved å bruke kontaktskjemaet nedenfor.

Jobbe som BPA-assistent

Å være brukerstyrt personlig assistent er mer enn bare en jobb, hvor du kan gjøre en stor forskjell i noen sitt liv. Gjennom service og assistanse bistår du i dagliglivets gjøremål og bidrar direkte til at den du jobber for kan leve fritt og selvstendig.

Som BPA-assistent får du en sosial, variert og annerledes jobbhverdag. Stillingen er ofte fleksibel og ideell å kombinere med studier eller annet arbeid.

Her finner du mer informasjon om Prima Assistanse ledige stillinger.

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hvem kan få innvilget BPA?

  Dersom du har krav på nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, er det to primære kriterier som må oppfylles for å kunne ha rett til BPA. Du må ha et langvarig behov på minst 2 år og også et omfattende behov. Sistnevnte innebærer et behov på minst 32 timer per uke. Det finnes samtidig en rekke eksempler på innvilgede BPA-ordninger for langt lavere timebehov, og det anbefales derfor at du likevel søker. Du kan lese mer i Rundskriv I-9/2015, et dokument utformet av Helse- og omsorgsdepartementet som forklarer regelverket på en kort og god måte.

  Er det mulig å benytte seg av BPA-assistenter også utenfor hjemmet?

  Det er det så absolutt. Det ligger i BPA-ordningens natur at det skal fremme og muliggjøre et så selvstendig liv som mulig for deg som er tjenestemottaker. Det innebærer da også assistanse utenfor hjemmets fire vegger, slik som kortere reiser, aktiviteter og trening. Det er du som bestemmer hvordan innvilgede timer skal brukes, såfremt det du ønsker å gjøre faller inn under både vedtakets rammer og arbeidsmiljølovens bestemmelser.

  Kan jeg få hjelp til å søke?

  For å få innvilget BPA er det nødvendig å søke kommunen om dette. Selve søknadsprosessen kan være komplisert og det kan være vanskelig å sette seg inn i hva slags dokumentasjon som vil fremme egen sak. Det kan derfor være både behjelpelig og lurt å la Prima Assistanse bistå i denne prosessen. Ta kontakt med oss, så kan vi se på søknaden din sammen.