Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er den funksjonshemmede som selv bestemmer hvordan assistansen skal være. BPA kan også gis til funksjonshemmede barn som et alternativ til avlastning. I slike tilfeller er det foresatte eller andre nærstående som fungerer som arbeidsleder for ordningen.

BPA gir funksjonshemmede muligheten til å leve et mest mulig normalt liv på lik linje med alle andre. På mange måter er BPA et likestillingsverktøy, ettersom den eliminerer barrierer og muliggjør deltakelse på alle samfunnsarenaer.

Du bestemmer selv

Med BPA er det du med et assistansebehov som styrer dine assistenter. Det er du som er arbeidsleder og du har dermed det daglige ansvaret for ordningen. Dette betyr at de assistentene du ansetter bare jobber for deg, og at det er du som gir dem opplæring i forhold til hvordan assistansen skal ytes. Vi kaller ofte BPA for et frigjøringsverktøy fordi det er du som bestemmer hvem som skal være dine assistenter, hva assistentene skal gjøre og hvor assistansen skal skje. På denne måten kan du leve et selvstendig liv, og BPA kan gi deg muligheten til å bo der du vil, studere, jobbe, reise, delta på fritidsaktiviteter og mye mer. Hensikten med brukerstyrt personlig assistanse er å muliggjøre deltakelse i samfunnet på lik linje med alle andre.

Hva gjør Prima Assistanse

Du vil få opplæring og veiledning i hvordan du kan være en god arbeidsleder, og vi i Prima Assistanse gir individuell oppfølging til alle våre arbeidsledere. Prima Assistanse vil være assistentenes formelle arbeidsgiver hvorav vi vil ha ansvar for lønnsutbetalinger, forsikringer, pensjon, feriepenger og liknende.

Har du flere spørsmål om hva BPA er? Ta kontakt med oss for mer informasjon. Vi besvarer alle spørsmål med glede. Du kan enkelt nå oss ved å bruke kontaktskjemaet nedenfor.

Jobbe som BPA-assistent

Å være brukerstyrt personlig assistent er mer enn bare en jobb, hvor du kan gjøre en stor forskjell i noen sitt liv. Gjennom service og assistanse bistår du i dagliglivets gjøremål og bidrar direkte til at den du jobber for kan leve fritt og selvstendig.

Som assistent får du en sosial, variert og annerledes jobbhverdag. Stillingen er ofte fleksibel og ideell å kombinere med studier eller annet arbeid.

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Hensikten med BPA er å sikre likeverdig samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede (inkludert psykisk helse). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er personlig og praktisk bistand gitt av assistenter som du selv velger. Ordningen legger stor vekt på at den som skal lede ordningen, selv skal bestemme over hva slags assistanse som skal gis, hvor og når den skal gis. Leder for ordningen kan være den funksjonshemmede selv eller andre som er godt kjent med den som skal motta assistansen. Vit at det er kommunenes plikt å tilby brukerstyrt personlig assistanse blant helse og omsorgstjenestene sine. Kommunen skal vurdere om BPA er den mest hensiktsmessige måten å gi assistanse på, uansett om du har rett på BPA eller ikke. Kommunen kan velge en ekstern leverandør til å stå for organiseringen. Prima Assistanse har lang erfaring som leverandør av BPA. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  Hva gjør brukerstyrte personlige assistenter (BPA)?

  Brukerstyrte personlige assistenter skal bidra til at den funksjonshemmede, også kalt arbeidsleder, kan leve et fritt og selvstendig liv på lik linje med andre i samfunnet. Hverdagen organiseres etter arbeidsleders ønsker gjennom service, praktisk og personlig assistanse og noen ganger enkle helsetjenester. En brukerstyrt personlig assistent bistår med dagliglivets gjøremål og annen praktisk bistand, legger til rette for et aktivt liv utenfor hjemmet (eller i hjemmet), og bidrar til at arbeidslederen får et så selvstendig liv som mulig. Man skal være herre over eget liv, og opptil et visst antall timer per uke, vil assistenter være på plass for at arbeidslederen skal få frihet til å leve. Send oss en e-post eller ring oss i Prima Assistanse i dag for en uforpliktende samtale om våre tjenester og hvordan arbeidsforholdet fungerer. Ta kontakt her.

  Hvem omfattes av retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Retten til BPA er lovfestet i Norge, spesifikt i Pasient- og brukerrettighetsloven, og er en ordning beregnet på barn og voksne som har et større og varig assistansebehov. Du vil ha rett til BPA så lenge du har rett til nødvendige kommunale helse- og omsorgstjenester som regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse kan være komplisert å sette seg inn i og forstå, og vi anbefaler deg å ta vår BPA-test for å se om nettopp du omfattes av rettigheten. Husk at selv om du ikke oppfyller kravene, kan du få BPA innvilget etter Helse- og omsorgstjenestelloven. Klikk her for å lese mer.