Klage- og forespørselsskjema

Skjemaet sendes via e-post til den generiske e-postadressen som er indikert i informasjonsvarslene og/eller personvernerklæringen gjort tilgjengelig for deg på tidspunktet for innsamling av dine personopplysninger. Det kan også, eller i tillegg, sendes til det lokale kontaktpunktet for personvern på følgende adresse: [email protected]

    Kontaktinformasjon:


    Hjemmeadresse ellerForretningsadresse


    JobbsøkerTidligere ansatt eller oppdragsmottakerNåværende ansatt hos Prima Assistanse ASAnsattes familiemedlem, etterfølger eller nødkontaktAnsatt hos kunde eller forretningspartner av Prima Assistanse ASAnsatt hos en leverandør eller underleverandør av Prima Assistanse ASIndivid – brukerAnnet – vennligst beskriv nedenfor:

    Informasjonen som innhentes gjennom dette skjemaet har som hensikt å gjøre det mulig for lokale kontaktpunktet for personvern og/eller det globale personvernkontoret å svare på klagen eller forespørselen din. Informasjonen i skjemaet vil bli arkivert og etter at klagen eller forespørselen har blitt behandlet i (01) fem år. Etter dette vil informasjonen slettes. For spørsmål tilknyttet dette skjemaet, vennligst ta kontakt på følgende e-postadresse: [email protected].