Kan du få BPA?

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp slik at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne leve et så aktivt og selvstendig liv som mulig. 1. januar 2015 ble BPA en lovfestet rettighet i Norge.

Det anslås at så mange som 14.000 nordmenn er berettiget til å motta BPA. Denne rettigheten gir dem muligheten til å ha kontroll over hvem som gir dem assistanse, samt når og hvordan denne hjelpen skal utføres. Dette gir en betydelig grad av fleksibilitet og selvbestemmelse i hverdagen til de som benytter seg av BPA.

Til tross for denne lovfestede rettigheten er det fortsatt en betydelig andel, anslagsvis 10.000 personer, som ennå ikke har søkt om eller tatt i bruk BPA.

Er du en av disse som ønsker seg frihet til leve gjennom BPA, men som enda ikke har søkt. Ta kontakt med oss idag for gratis og uforpliktende hjelp til søknaden

Her kan du ta BPA-testen som gir deg en pekepinn på hvor sannsynlig det er at du kan få innvilget BPA.

Start Testen