Vi bistår deg med BPA søknaden

For å få brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må du først søke din kommune eller bydel om dette. Prima Assistanse kan hjelpe deg med søknadsprosessen gratis og uten forpliktelser.

Ta kontakt med oss idag for å få hjelp til å søke om BPA.

Hva vi kan hjelpe deg med

16489 Icon

Juridisk tålkning av ulike vedtak

16490 Icon

Bidrar i søknader og klager til kommune / statsforvalter

16491 Icon

Rådgivning før og etter møte med komunen

16492 Icon

Kontakt per telefon, SMS, videosamtale og mail

16493 Icon

Du får en fast kontaktperson som vil følge deg gjennom hele prosessen

All veiledningsstøtte som Prima Assitanse tilbyr, er gratis og uforpliktende. Vi bistår deg uansett hvilken kommune du bor i.

Før du sender inn din BPA-søknad

 • Sett deg inn i hva BPA er. Det kan være lurt å gjøre seg kjent med hva det innebærer å få tjenester organisert som BPA, slik at du kan vurdere om dette er den typen assistanse du har behov for. Du kan lese mer om BPA på våre nettsider.
 • Finn ut hva som er søknadskravene. Flere kommuner har egne tildelings- eller bestillerkontor. Du finner mer informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside. Finner du det ikke der, anbefales det å ta kontakt med kommunen direkte.

Hva er BPA

Våre beste tips

 • Skriftlig: Søk skriftlig, da er prosessen også dokumentert.
 • Åpenhet: Vær åpen om din situasjon, selv om kommunen kanskje kjenner til din helsesituasjon. Skriv søknaden som om den var til en fremmed. Det vil spare deg for arbeid ved en eventuell klage.
 • Betydning: Beskriv hvorfor du ønsker å få BPA. Det inkluderer hva det betyr for deg å ha frihet til å leve, til å bestemme hva du vil bruke assistenten til, når og hvor assistansen skal gis, og hvem som skal være din assistent.
 • Tidsbruk: Beskriv alle aktiviteter og oppgaver der du trenger assistanse, og vær konkret når det gjelder tidsbruk. Du søker altså på et gitt antall BPA-timer i uken, men du regner deg fram til et gjennomsnitt for hele året. Trenger du for eksempel ekstra BPA-timer ved ferier eller høytider, må du ta med disse i beregningen.
 • Vedlegg: En søknad bør ha vedlegg. Skaff legeerklæring, gjerne også fra spesialisthelsetjenesten, som bekrefter din helsetilstand og hvilke konsekvenser dette har for din hverdag.

Når søknaden er sendt

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget BPA eller ikke. Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes i et enkeltvedtak.

Slik kan du klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Klagefristen er 4 uker fra du mottok vedtaket. Du kan be om å få utvidet klagefristen. Du sender klagen til din kommune. Hvis kommunen ikke tar klagen til følge, skal kommunen sende saken videre til statsforvalteren for endelig avgjørelse. Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger nyttige råd for å klage på vedtak. Vi har en egen veiledningsavdeling med juridisk kompetanse som kan hjelpe deg.

Kvinnelig assistent holder rundt en tenåringsgutt i rullestol. De står ute foran grønne busker og et tre med røde blader. Hun smiler og er ikledd beige hettegenser og mørkeblå jeans. Gutten har rød hettegenser og beige joggebukser.

Se om vi leverer BPA i din kommune HER

Kundesitater

God hjelp fra dyktige og ikke minst tålmodige mennesker.

- Martin, 45

jeg hadde aldri orket å søke uten den fantastiske hjelpen fra Prima.

- June, 36

Veldig taknemmelig for all den gode hjelpen jeg har fått

- Susanne, 52

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hvem har rett på BPA?

  Lurer du på om du har rett til å få BPA? Ved siden av å måtte ha rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, stilles det videre krav om at du må:

  • Være under 67 år (ved godkjenning av vedtak)
  • Ha et langvarig behov for bistand over mer enn 2 år
  • Ha et omfattende behov på minst 32 timer per uke

  Merk at dersom du har et behov på mellom 25-32 timer vil du også kunne få innvilget BPA, dersom kommunen anser dette som hensiktsmessig og ikke kan dokumentere at slik organisering vil være vesentlig mer kostnadskrevende. Vær også klar over at kommunen vurderer alle søknader, uansett timeantall, så det kan lønne seg å søke selv om du ikke oppfyller dette kravet.

  Hva kan BPA-timer brukes til?

  Det er opp til deg som vedtakseier å bestemme hvordan dine tildelte timer skal benyttes, såfremt den praktiske bistanden er i tråd med rammen satt i vedtaket og følger arbeidsmiljølovens bestemmelser. Ønsker du å dra på skogstur? Trenger du noen til å kjøre deg til trening? Er det lenge siden du drakk kaffe med venner? Eller synes du det er vanskelig å lage mat? Dette er ting som en brukerstyrt personlig assistent vil kunne bistå med.

  Jeg har fått avslag og ønsker mer informasjon om rettighetene mine. Hva gjør jeg?

  Dersom du ønsker mer informasjon, kan du blant annet kontakte Pasient og brukerombudet, kommunen eller oss i Prima Assistanse.