Hvorfor velge Prima Assistanse?

Ikon i grønn farge som viser et papirark med tekst og en avmerket boks.

Søknader

Du søker selv din kommune eller bydel om å få BPA. Vi bistår gjerne med råd og tips når du søker om BPA eller hvis du ønsker å klage på et vedtak. Ønsker du å søke på funksjonsassistanse (assistanse på jobb), hjelper vi deg gjerne med det også.

Ikon i grønn farge som viser et prosenttegn.

Driftsmidler

For at du skal kunne drifte ordningen din på en god måte, setter Prima Assistanse av fem prosent av timeprisen fra kommunen til driftsmidler. Disse kan du bruke til å dekke utgifter som for eksempel reisekostnader for assistenter eller HMS-tiltak. Som arbeidsleder får du månedlig rapport over timeforbruk og driftsmidler, og vi har digitale timelister.

Lokalkontor

Lokalkontor

Vi har lokalkontor som dekker hele landet, så hos oss får du tett og god oppfølging. Du får din egen kontaktperson, som kan hjelpe deg med f. eks. ansettelse av gode assistenter eller koordinering av møter. Vi tilbyr jevnlig kurs for assistenter og arbeidsledere.

Skreddersom

Skreddersom

For å sikre at du får den mest tilpassende personlige assistansen, legger vi til rette for at du skal kunne skreddersy din egen BPA-ordning. Hvis du ønsker, hjelper vi til med turnusplanlegging. Vi har også et BPA-råd som består av arbeidsledere som selv har BPA. De har den erfaringen som trengs for å ivareta at du får en god BPA-ordning.

Ikon i grønn farge som viser et lynnedslag.

Rask respons

Helt fra første møte skal du oppleve at vi i Prima Assistanse både er profesjonelle og pålitelige. Vi vet at tilgjengelighet er viktig for deg, og derfor gjør vi hva vi kan for besvare henvendelser så raskt som mulig. Du kan nå oss på telefon, e-post eller chat via nettsidene våre.

Våre sertifiseringer

ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
Instagram