BPA-assistent

Mer enn bare en jobb

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) gir mennesker med nedsatt funksjonsevne frihet til å leve livet sitt slik de ønsker. Det bidrar til likeverd, likestilling og samfunnsdeltagelse. Som personlig assistent er det du som direkte muliggjør dette gjennom service og assistanse.

Det er altså en viktig jobb hvor du kan gjøre en stor forskjell. Arbeidet er givende, meningsfullt og variert.

Det handler om kjemi

Det finnes mange forskjellige mennesker med assistansebehov, og dermed også mange ulike assistenter med forskjellige aldre, bakgrunner og personligheter. Noen ting har de til felles: de er glade i mennesker, er fleksible og vil gjøre en forskjell. Det aller viktigste er at kjemien er god.

Arbeidsoppgavene til en BPA-assistent vil avhenge av den man jobber for sine behov og interesser. Den som mottar BPA avgjør hvordan assistansen skal se ut. I et nøtteskall innebærer stillingen å være et ekstra sett med armer, bein eller øyne i det du bistår med dagliglivets gjøremål og legger til rette for et aktivt liv både i og utenfor hjemmet.

Finn drømmestillingen her

Vi bidrar til å realisere drømmer - store og små

Video-karusell

Møt ulike assistenter og deres arbeidsledere i disse videoene.

Nyttig å vite: BPA-assistent

Bulb

Trenger jeg utdannelse for å bli BPA-assistent?

– Nei, det trenger du ikke. Men det er viktig at du passer inn i den ordningen du søker på, og at du er omgjengelig, glad i mennesker, serviceinnstilt og fleksibel. Du må også være over 18 år, ha plettfri vandel og signere taushetserklæring. Arbeidsleder kan søke etter spesielle kvalifikasjoner som for eksempel førerkort/bil, krav til språk og noen ganger fagkompetanse.

Hvem bestemmer om jeg får jobb som assistent?

– Arbeidsleder bestemmer hvem som skal ansettes. Du får en arbeidskontrakt og en stillingsbeskrivelse som forteller hva jobben går ut på. Alle assistenter får opplæring i oppgavene som skal gjøres. Den som har BPA, eller en nærstående, er arbeidsleder. Det betyr at arbeidsleder har det daglige ansvaret i ordningen, og planlegger blant annet når og hvor du skal jobbe.

Hvor stor stilling kan jeg få?

– Arbeidskontrakten regulerer hvor stor stillingsprosent du har og hvor mange timer du skal jobbe per uke. I Prima Assistanse kan du jobbe heltid eller deltid, fast eller på tilkalling, som dag- eller nattevakt.

Hvor mye får jeg i lønn?

– Du får gode og konkurransedyktige lønnsvilkår, med tillegg for kveld natt og helg/høytid. Du får også tillegg hvis du har ansiennitet som BPA-assistent. Prima Assistanse er din arbeidsgiver og sørger for at du får lønn. Du får også din egen kontaktperson i Prima Assistanse.

Har dere ledige jobber nå?

– Se etter ledige stillinger på våre nettsider primaassistanse.no eller ta kontakt med oss.

Åpen jobbsøknad

    Les artikler om assistentyrket