Søknad om BPA

Ønsker du å søke om BPA? Da må du være klar over at det er enkelte ting du må huske på når du skal utforme søknaden din.

Slik søker du om BPA

BPA-webinar med Geir Lippestad

Geir Lippestad er en advokat og lokalpolitiker med personlig erfaring som arbeidsleder for eget barn. I samarbeid med Prima Assistanse tilbyr han gratis webinar med fokus på regelverket og ulike sider ved å leve med BPA.

GÅ TIL WEBINARENE
Ung kvinne i rullestol og mann i rullestol i kontorlandskap. Kvinnen har på beige dressjakke. Mannen har på mørkeblå genser. Ung kvinnelig assistent holder i en PC. Hun har beige genser på. Kaffe og vann står på bordet foran dem.

Funksjonsassistanse

Med funksjonsassistanse kan du jobbe.

Les hele artikkelen

Siste blogginnlegg

Se alle

Spørsmål og svar

Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

Hensikten med BPA er å sikre likeverdig samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede (inkludert psykisk helse). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er personlig og praktisk bistand gitt av assistenter som du selv velger. Ordningen legger stor vekt på at den som skal lede ordningen, selv skal bestemme over hva slags assistanse som skal gis, hvor og når den skal gis. Leder for ordningen kan være den funksjonshemmede selv eller andre som er godt kjent med den som skal motta assistansen. Vit at det er kommunenes plikt å tilby brukerstyrt personlig assistanse blant helse og omsorgstjenestene sine. Kommunen skal vurdere om BPA er den mest hensiktsmessige måten å gi assistanse på, uansett om du har rett på BPA eller ikke. Kommunen kan velge en ekstern leverandør til å stå for organiseringen. Prima Assistanse har lang erfaring som leverandør av BPA. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Hva gjør brukerstyrte personlige assistenter (BPA)?

Brukerstyrte personlige assistenter skal bidra til at den funksjonshemmede, også kalt arbeidsleder, kan leve et fritt og selvstendig liv på lik linje med andre i samfunnet. Hverdagen organiseres etter arbeidsleders ønsker gjennom service, praktisk og personlig assistanse og noen ganger enkle helsetjenester. En brukerstyrt personlig assistent bistår med dagliglivets gjøremål og annen praktisk bistand, legger til rette for et aktivt liv utenfor hjemmet (eller i hjemmet), og bidrar til at arbeidslederen får et så selvstendig liv som mulig. Man skal være herre over eget liv, og opptil et visst antall timer per uke, vil assistenter være på plass for at arbeidslederen skal få frihet til å leve. Send oss en e-post eller ring oss i Prima Assistanse i dag for en uforpliktende samtale om våre tjenester og hvordan arbeidsforholdet fungerer. Ta kontakt her.

Hvem omfattes av retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

Retten til BPA er lovfestet i Norge, spesifikt i Pasient- og brukerrettighetsloven, og er en ordning beregnet på barn og voksne som har et større og varig assistansebehov. Du vil ha rett til BPA så lenge du har rett til nødvendige kommunale helse- og omsorgstjenester som regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse kan være komplisert å sette seg inn i og forstå, og vi anbefaler deg å ta vår BPA-test for å se om nettopp du omfattes av rettigheten. Husk at selv om du ikke oppfyller kravene, kan du få BPA innvilget etter Helse- og omsorgstjenestelloven. Klikk her for å lese mer.

Hvilke lover og regler gjelder for BPA?

Dersom du ønsker sette inn i aktuell lovgivning, anbefaler vi deg å se Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2.6 b og Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 d. For sistnevnte kan vi også anbefale lovens forarbeider (Prop.86 L (2013-2014). Sett deg også gjerne inn i rundskriv I-15/2005 og rundskriv I-9/2015: - Rundskriv I-15/2005 - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utvidelse av målgruppen - Rundskriv I-9/2015 - Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Merk at Helse og omsorgsdepartementet i 2019 meddelte at det er planer om å gjennomgå og forbedre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), som ble lovfestet i 2015. Vi i Prima Assistanse hjelper deg gjerne i denne prosessen. Kontakt oss her.

Hvem kan jeg kontakte dersom jeg har spørsmål, trenger informasjon om BPA eller ønsker å få BPA?

Prima Assistanse gir deg informasjon og oppfølgning om retten til BPA. Vi gir deg gode råd og veileder deg i søknadsprosessen – også for klagesaker. Ellers vil Pasient- og brukerombudet kunne rådgi deg angående pasient- og brukerrettigheter, i tillegg til å ta imot klager på nødvendige helse- og omsorgstjenester. Norges Handikapforbund har også en «verktøykasse» med informasjon om BPA som kan være nyttig, spesielt dersom kommunen gjør grove feil. Les mer på Norges Handikapforbunds nettsider her.