Illu2
Visste du at jeg har BPA på skolen? Les mer
Illu5
Jeg har BPA gjennom Prima! Les mer
Illu1
Med BPA får jeg oppfylt mine rettigheter. Les mer
Illu3
Med BPA kan jeg ri hver torsdag.. Les mer
Illu4
Med BPA får jeg bestemme selv. Les mer
Alle barn har rett til å være barn, med BPA får barnet ditt mulighet til å delta på linje med alle andre barn. Noen barn trenger litt ekstra assistanse, med BPA i Prima kan du fokusere på å være forelder mens assistenten gjør det mulig å leve et fleksibelt familieliv. Et barn med nedsattfunksjonsevne har fremdeles de samme behovene som andre barn med å løsrive seg fra foreldrene. Barnet kan med assistanse være ute å leke med venner, gå på besøk eller stjele godteri fra foreldrene.

BPA gir ditt barn frihet til å leve.

Illu6
Bli med oss å fargelegge!
Last ned heftet her

Spesialisert på BPA for barn

Vi i prima er opptatt av de spesielle utfordringene knyttet til barn og BPA, vi har derfor en egen rådigvier som er spesialisert på BPA for barn og ungdommer.

Se PDF

Fritt fram for Liam

Med BPA-assistenter har Liam (7) frihet til å bestemme selv. Det har foreldrene også.

Last ned tegnebok

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Hensikten med BPA er å sikre likeverdig samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede (inkludert psykisk helse). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er personlig og praktisk bistand gitt av assistenter som du selv velger. Ordningen legger stor vekt på at den som skal lede ordningen, selv skal bestemme over hva slags assistanse som skal gis, hvor og når den skal gis. Leder for ordningen kan være den funksjonshemmede selv eller andre som er godt kjent med den som skal motta assistansen. Vit at det er kommunenes plikt å tilby brukerstyrt personlig assistanse blant helse og omsorgstjenestene sine. Kommunen skal vurdere om BPA er den mest hensiktsmessige måten å gi assistanse på, uansett om du har rett på BPA eller ikke. Kommunen kan velge en ekstern leverandør til å stå for organiseringen. Prima Assistanse har lang erfaring som leverandør av BPA. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  Hva gjør brukerstyrte personlige assistenter (BPA)?

  Brukerstyrte personlige assistenter skal bidra til at den funksjonshemmede, også kalt arbeidsleder, kan leve et fritt og selvstendig liv på lik linje med andre i samfunnet. Hverdagen organiseres etter arbeidsleders ønsker gjennom service, praktisk og personlig assistanse og noen ganger enkle helsetjenester. En brukerstyrt personlig assistent bistår med dagliglivets gjøremål og annen praktisk bistand, legger til rette for et aktivt liv utenfor hjemmet (eller i hjemmet), og bidrar til at arbeidslederen får et så selvstendig liv som mulig. Man skal være herre over eget liv, og opptil et visst antall timer per uke, vil assistenter være på plass for at arbeidslederen skal få frihet til å leve. Send oss en e-post eller ring oss i Prima Assistanse i dag for en uforpliktende samtale om våre tjenester og hvordan arbeidsforholdet fungerer. Ta kontakt her.

  Hvem omfattes av retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Retten til BPA er lovfestet i Norge, spesifikt i Pasient- og brukerrettighetsloven, og er en ordning beregnet på barn og voksne som har et større og varig assistansebehov. Du vil ha rett til BPA så lenge du har rett til nødvendige kommunale helse- og omsorgstjenester som regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse kan være komplisert å sette seg inn i og forstå, og vi anbefaler deg å ta vår BPA-test for å se om nettopp du omfattes av rettigheten. Husk at selv om du ikke oppfyller kravene, kan du få BPA innvilget etter Helse- og omsorgstjenestelloven. Klikk her for å lese mer.