BPA for barn: Frihet til å være selvstendig

Et barn med funksjonsvariasjoner vil ofte føle at det er vanskelig å gjøre de samme tingene som andre barn. Å ha et barn som er sykt eller funksjonshemmet er noe som også kan prege hele familien. Med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får barnet ditt mulighet til å delta i dagliglivet på linje med andre barn, samtidig som dere kan leve et tilnærmet normalt familieliv. Med BPA for barn gjennom Prima Assistanse, er dere i gode hender. Vi har lang erfaring med BPA for både barn og voksne.

Betydningen av BPA

Funksjonshemmede barn har det samme behovet for å løsrive seg fra foreldrene som andre barn har, spesielt jo eldre de blir. Som foresatt er det også viktig å skape rom for å dyrke egne interesser, se en film eller gå ut og spise med din partner eller venner. Alle barn trenger å være barn, mens foresatte har behov for å være nettopp foresatte. Det kan være vanskelig å sikre en slik balanse, men med BPA for barn kan du fokusere på å være forelder mens assistenten gjør det mulig å leve et fleksibelt familieliv. Gjennom en BPA-ordning, vil det blant annet gis assistanse til å leke med venner, gå på kinoturer eller stjele godteri fra kjøkkenskapet. Barnet får med andre ord frihet til å leve sitt eget liv og på den måten bli mer selvstendig.

Spesialisert på BPA for barn

Prima Assistanse er opptatt av de spesifikke utfordringene tilknyttet barn og BPA, og har derfor en egen rådgiver som er spesialisert på BPA for barn og ungdom. I slike BPA-ordninger er det vanligvis foresatte som er arbeidsleder, men når barnet fyller 16 år er det, dersom det er mulig, naturlig at han eller hun bidrar mer i denne rollen. Her kan Prima Assistanse skreddersy opplæring og bidra til at ditt barn blir en selvstendig arbeidsleder. På den måten kan tenåringen også frigjøre seg mer og ta ansvar for eget liv. Ved siden av å inneha spesialkompetanse på dette området, har vi også en egen arbeidslederhåndbok for unge arbeidsledere.

Driftsmidler

Velger du Prima Assistanse som din BPA-leverandør, finnes det tilgjengelig driftsmidler som kan dekke utgifter til assistentene (såfremt det er relatert til assistansen og kvitteringer foreligger). På den måten trenger du ikke være urolig for merkostnader ved aktiviteter og liknende. Eksempler på kostnader som dekkes for assistenter er:

Prima Assistanse kan dekke kostnader til:

HMS-tiltak for assistenter (førstehjelpsskrin, brannslokkingsutstyr m.m.)
Annonsering/rekruttering av assistenter
Reiseutgifter for assistent – slik at arbeidsleder kan være i arbeid og utdanning, besøke venner og familie i og utenfor kommunen, delta i organisasjonsaktivitet/fritidsaktivitet, delta på feriereiser innland og utland, samt delta på kurs hos arbeidsgiver
Arbeidstøy/utstyr til assistenter
Assistentmøter (møtelokale, reiseutgifter o.l.)
Datautstyr/administrasjon (pc, skriver, kopipapir, blekkpatroner, nettverk o.l.) for assistansen
Kommunikasjonskostnader (telefoni o.l.) relatert til assistansen
Diett ved reise (iht. statens reiseregulativ e.l.) for assistenter
Mindre gaver til assistenter (julegave, jubileumsgave, bryllupsgave o.l.) Grense for skattefri gave til arbeidstaker er på 1000,- pr år
Husnøkkel (arbeidsplass) for assistent
Hygieneartikler (toalettpapir, engangshansker, håndsåpe osv.) for assistent
Inngangspenger (kulturaktiviteter/idrett, konsert, kino, museum osv.) for assistentene
Porto (adm. timelister, sykemelding, reiseregninger, kontrakter osv.) relatert til assistansen
Restaurant/kafé (utgifter til assistent)
Vaksiner for assistent
Julebord/ sommerfest for assistentene (mat, drikke (alkoholfritt) og lokale)
Enkelte kommuner har satt ekstra restriksjoner på hva som kan dekkes, men din kontaktperson vil informere deg om gjeldende regler i din kommune.

Søk tidlig

Det er lurt å søke om BPA til ditt barn så tidlig som mulig. Jo tidligere du kommer i gang, jo fortere vil vi kunne få på plass en fungerende ordning for både familien og barnet ditt. Det er viktig å skrive en så omfattende og detaljert søknad som mulig, og legg gjerne ved dokumentasjon og uttalelser fra fastlegen, spesialister og liknende. Det er også essensielt å føre opp alle assistansebehov barnet har, både utenfor og i eget hjem, slik at utredningen av timebehov blir riktig. Skulle dere føle at selve søknadsprosessen blir for overveldende, kan Prima Assistanse være behjelpelige med både utfylling av søknad og kommunikasjon med kommunen.

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Hensikten med BPA er å sikre likeverdig samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede (inkludert psykisk helse). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er personlig og praktisk bistand gitt av assistenter som du selv velger. Ordningen legger stor vekt på at den som skal lede ordningen, selv skal bestemme over hva slags assistanse som skal gis, hvor og når den skal gis. Leder for ordningen kan være den funksjonshemmede selv eller andre som er godt kjent med den som skal motta assistansen. Vit at det er kommunenes plikt å tilby brukerstyrt personlig assistanse blant helse og omsorgstjenestene sine. Kommunen skal vurdere om BPA er den mest hensiktsmessige måten å gi assistanse på, uansett om du har rett på BPA eller ikke. Kommunen kan velge en ekstern leverandør til å stå for organiseringen. Prima Assistanse har lang erfaring som leverandør av BPA. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  Hva gjør brukerstyrte personlige assistenter (BPA)?

  Brukerstyrte personlige assistenter skal bidra til at den funksjonshemmede, også kalt arbeidsleder, kan leve et fritt og selvstendig liv på lik linje med andre i samfunnet. Hverdagen organiseres etter arbeidsleders ønsker gjennom service, praktisk og personlig assistanse og noen ganger enkle helsetjenester. En brukerstyrt personlig assistent bistår med dagliglivets gjøremål og annen praktisk bistand, legger til rette for et aktivt liv utenfor hjemmet (eller i hjemmet), og bidrar til at arbeidslederen får et så selvstendig liv som mulig. Man skal være herre over eget liv, og opptil et visst antall timer per uke, vil assistenter være på plass for at arbeidslederen skal få frihet til å leve. Send oss en e-post eller ring oss i Prima Assistanse i dag for en uforpliktende samtale om våre tjenester og hvordan arbeidsforholdet fungerer. Ta kontakt her.

  Hvem omfattes av retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Retten til BPA er lovfestet i Norge, spesifikt i Pasient- og brukerrettighetsloven, og er en ordning beregnet på barn og voksne som har et større og varig assistansebehov. Du vil ha rett til BPA så lenge du har rett til nødvendige kommunale helse- og omsorgstjenester som regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse kan være komplisert å sette seg inn i og forstå, og vi anbefaler deg å ta vår BPA-test for å se om nettopp du omfattes av rettigheten. Husk at selv om du ikke oppfyller kravene, kan du få BPA innvilget etter Helse- og omsorgstjenestelloven. Klikk her for å lese mer.