BPA for barn: Frihet til å være selvstendig

Et barn med funksjonsvariasjoner vil ofte føle at det er vanskelig å gjøre de samme tingene som andre barn. Å ha et barn som er sykt eller funksjonshemmet er noe som også kan prege hele familien. Med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får barnet ditt mulighet til å delta i dagliglivet på linje med andre barn, samtidig som dere kan leve et tilnærmet normalt familieliv. Med BPA for barn gjennom Prima Assistanse, er dere i gode hender. Vi har lang erfaring med BPA for både barn og voksne.

Betydningen av BPA

Funksjonshemmede barn har det samme behovet for å løsrive seg fra foreldrene som andre barn har, spesielt jo eldre de blir. Som foresatt er det også viktig å skape rom for å dyrke egne interesser, se en film eller gå ut og spise med din partner eller venner. Alle barn trenger å være barn, mens foresatte har behov for å være nettopp foresatte. Det kan være vanskelig å sikre en slik balanse, men med BPA for barn kan du fokusere på å være forelder mens assistenten gjør det mulig å leve et fleksibelt familieliv. Gjennom en BPA-ordning, vil det blant annet gis assistanse til å leke med venner, gå på kinoturer eller stjele godteri fra kjøkkenskapet. Barnet får med andre ord frihet til å leve sitt eget liv og på den måten bli mer selvstendig.

Spesialisert på BPA for barn

Prima Assistanse er opptatt av de spesifikke utfordringene tilknyttet barn og BPA, og har derfor en egen rådgiver som er spesialisert på BPA for barn og ungdom. I slike BPA-ordninger er det vanligvis foresatte som er arbeidsleder, men når barnet fyller 16 år er det, dersom det er mulig, naturlig at han eller hun bidrar mer i denne rollen. Her kan Prima Assistanse skreddersy opplæring og bidra til at ditt barn blir en selvstendig arbeidsleder. På den måten kan tenåringen også frigjøre seg mer og ta ansvar for eget liv. Ved siden av å inneha spesialkompetanse på dette området, har vi også en egen arbeidslederhåndbok for unge arbeidsledere.

Driftsmidler

Velger du Prima Assistanse som din BPA-leverandør, finnes det tilgjengelig driftsmidler som kan dekke utgifter til assistentene (såfremt det er relatert til assistansen og kvitteringer foreligger). På den måten trenger du ikke være urolig for merkostnader ved aktiviteter og liknende. Eksempler på kostnader som dekkes for assistenter er:

Prima Assistanse kan dekke kostnader til:

HMS-tiltak for assistenter (førstehjelpsskrin, brannslokkingsutstyr m.m.)
Annonsering/rekruttering av assistenter
Reiseutgifter for assistent – slik at arbeidsleder kan være i arbeid og utdanning, besøke venner og familie i og utenfor kommunen, delta i organisasjonsaktivitet/fritidsaktivitet, delta på feriereiser innland og utland, samt delta på kurs hos arbeidsgiver
Arbeidstøy/utstyr til assistenter
Assistentmøter (møtelokale, reiseutgifter o.l.)
Datautstyr/administrasjon (pc, skriver, kopipapir, blekkpatroner, nettverk o.l.) for assistansen
Kommunikasjonskostnader (telefoni o.l.) relatert til assistansen
Diett ved reise (iht. statens reiseregulativ e.l.) for assistenter
Mindre gaver til assistenter (julegave, jubileumsgave, bryllupsgave o.l.) Grense for skattefri gave til arbeidstaker er på 1000,- pr år
Husnøkkel (arbeidsplass) for assistent
Hygieneartikler (toalettpapir, engangshansker, håndsåpe osv.) for assistent
Inngangspenger (kulturaktiviteter/idrett, konsert, kino, museum osv.) for assistentene
Porto (adm. timelister, sykemelding, reiseregninger, kontrakter osv.) relatert til assistansen
Restaurant/kafé (utgifter til assistent)
Vaksiner for assistent
Julebord/ sommerfest for assistentene (mat, drikke (alkoholfritt) og lokale)
Enkelte kommuner har satt ekstra restriksjoner på hva som kan dekkes, men din kontaktperson vil informere deg om gjeldende regler i din kommune.

Søk tidlig

Det er lurt å søke om BPA til ditt barn så tidlig som mulig. Jo tidligere du kommer i gang, jo fortere vil vi kunne få på plass en fungerende ordning for både familien og barnet ditt. Det er viktig å skrive en så omfattende og detaljert søknad som mulig, og legg gjerne ved dokumentasjon og uttalelser fra fastlegen, spesialister og liknende. Det er også essensielt å føre opp alle assistansebehov barnet har, både utenfor og i eget hjem, slik at utredningen av timebehov blir riktig. Skulle dere føle at selve søknadsprosessen blir for overveldende, kan Prima Assistanse være behjelpelige med både utfylling av søknad og kommunikasjon med kommunen.

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hvem kan få BPA

  For å kunne ha rett til BPA, må barnet ditt ha rett til nødvendig helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Dersom dette foreligger, vil det også kreves at barnet har et assistansebehov på minst 32 timer per uke (men ofte innvilges søknader ved behov på 31- 25 timer og lavere). Det må også være slik at assistansebehovet er vedvarende, det vil si over minst 2 år. Du kan lese mer om hvem som kan få BPA her på nettsiden.

  Hva skjer når vi har fått innvilget BPA?

  Har dere fått innvilget BPA-timer og kommunen har innført fritt brukervalg, vil dere selv kunne velge om kommunen eller private leverandører skal stå for leveransen av tjenestene. Dere kan da ta kontakt med oss i Prima Assistanse for mer informasjon om hvordan vi kan utforme en best mulig BPA-ordning for dere.

  Hvem er ansvarlig for ordningen?

  Det er arbeidsleder som vil ha full kontroll over ordningen. Det innebærer at det er dere som foresatte som selv bestemmer f.eks. hvilken assistent som passer best i deres familie. Dere vil samtidig ikke være arbeidsgivere for assistenten, men vil bestemme over assistentens arbeidshverdag. Velger dere Prima Assistanse som leverandør av BPA-tjenestene, kan vi bidra til å sikre at dere får utnyttet vedtakstimene best mulig ved å hjelpe i utformingen av arbeidsplaner/turnuser.