Praktisk bistand

En rekke kommuner tilbyr nå fritt brukervalg innen praktisk bistand, hjemmesykepleie og BPA tjenester. Fritt brukervalg innebærer at de som har vedtak på disse tjenestene fritt kan velge en av de private leverandørene som har inngått tjenestekonsesjon med kommunen. Prima Assistanse er en slik leverandør.

Kontakt oss i dag for praktisk bistand

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om dette finnes i din kommune. Vi kan også hjelpe deg med å søke eller bytte leverandør dersom du ikke selv ønsker å kontakte bydelen / kommunen din.

Se gjerne denne siden om du ser etter Prima Assistanse ledige stillinger også.