Fritt brukervalg

Visste du at flere kommuner i Norge nå innfører fritt brukervalg? Det innebærer at du som tjenestemottaker i slike tilfeller kan velge om det er kommunen eller en privat tilbyder som fungerer som leverandør av tjenester innen praktisk bistand / brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Benytt deg av fritt brukervalg

Private aktører tilbyr brukerstyrt personlig assistanse på lik linje med kommunene. Du kan med andre ord forvente de samme tjenestene – fortsatt helt kostnadsfritt utover egenandelen. Det unike med fritt brukervalg er at du får enda større frihet til å ta kontroll over egen ordning.

Her kan du lese mer om "Hva betyr BPA".

Hvordan velge leverandør

Det finnes noen forskjellige BPA-leverandører. Om du nettopp har fått innvilget BPA og bor i en kommune som har innført fritt brukervalg, skal du få tilgang på en liste over godkjente private aktører du kan velge mellom. Såfremt vi er godkjent som leverandør i din kommune, kan du fritt velge oss. Ta gjerne kontakt med oss i forkant, slik at vi kan gi deg mer informasjon om hva slags tjenester vi tilbyr og hvordan vi kan tilrettelegge en ordning etter dine ønsker og behov.

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hvordan bytter jeg leverandør?

  Skulle du allerede benytte deg av en annen leverandør, kan du enkelt bytte over til oss. Du kan da ta kontakt med rette kontaktperson i kommunen der du bor og informerer om behovet for å bytte leverandør.

  Kan dere bistå i bytte av leverandør?

  Dersom du skulle ønske assistanse i denne prosessen, kan vi i Prima Assistanse selvsagt bistå deg. Du overlater da hele ansvaret for bytte av leverandør til oss, alt fra å kontakte kommunen til å informere din nåværende leverandør for en smidig overgang. Du får selvsagt også beholde eksisterende assistenter. Enklere og bedre blir det ikke!

  Hvorfor er fritt brukervalg så bra?

  Kort sagt; du får større kontroll. Ikke bare kan du selv utforme BPA-ordningen etter egne behov, men ved fritt brukervalg kan du også velge nøyaktig hvem som skal bistå deg.