Fritt brukervalg: Velg Prima Assistanse

Visste du at flere kommuner i Norge nå har innført fritt brukervalg? Det innebærer at du som tjenestemottaker i slike tilfeller kan velge mellom kommunen eller en privat tilbyder som leverandør av tjenester innen praktisk bistand / brukerstyrt personlig assistanse.

Benytt deg av fritt brukervalg

Private aktører tilbyr brukerstyrt personlig assistanse på lik linje med kommunene. Du kan med andre ord forvente de samme tjenestene – fortsatt helt kostnadsfritt utover egenandelen. Det unike med fritt brukervalg er at du får enda større frihet til å ta kontroll over egen ordning. Ikke bare kan du selv utforme BPA-ordningen etter egne behov, men du kan også velge hvem som skal bistå deg.

fritt brukervalg

Hvordan velge eller bytte leverandør

Om du nettopp har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse og bor i en kommune som har innført fritt brukervalg, skal du få tilgang på en liste over godkjente private aktører du kan velge mellom. Såfremt vi er godkjent som leverandør i din kommune, kan du fritt velge oss. Ta gjerne kontakt med oss i forkant, slik at vi kan gi deg mer informasjon om hva slags tjenester vi tilbyr og hvordan vi kan tilrettelegge en ordning etter dine ønsker og behov.

Skulle du allerede benytte deg av en annen leverandør, kan du enkelt bytte over til oss. Du kan da ta kontakt med rette kontaktperson i kommunen der du bor og informerer om behovet for å bytte. Dersom du heller skulle ønske assistanse i denne prosessen, kan vi i Prima Assistanse selvsagt bistå deg. Du overlater da hele ansvaret for bytte av leverandør til oss, alt fra å kontakte kommunen til å informere din nåværende leverandør for en smidig overgang. Du får selvsagt også beholde eksisterende assistenter. Enklere og bedre blir det ikke!

Hvorfor velge Prima Assistanse?

Våre sertifiseringer

ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
Instagram