Assistansebehov | Over 18 år

Hvor mange timer assistanse trenger du per uke?

Det kan være vanskelig å vite hvor mange timer assistanse man trenger. Du må prøve å tenke hvor mange timer assistanse du trenger for å leve det livet du ønsker. Nedenfor er noen eksempler på timeantall som kan gi en pekepinn på hvor mange timer du trenger. Velg det timeantallet som ligner mest på ditt behov ved å trykke på de grønne knappene nedenfor. Det kan være mange ulike grunner til at du trenger BPA – for eksempel synstap, lungesykdom, utviklingshemming, muskelsykdom, ryggmargsskade, CP, ME, epilepsi og sjeldne diagnoser. Det er ikke diagnosen som avgjør, men assistansebehovet.
  • Sara har 6 timer BPA pr. uke
  • Har assistent 2 ganger/uke
  • Trenger ledsager til f.eks.: løpeturer i skogen, husarbeid, handling
  1-10 Timer
  • Ismael har 18 timer BPA pr. uke
  • Har assistent 4 ganger/uke
  • Trenger assistanse til f.eks.: husarbeid/rydding, matinnkjøp, tilrettelegge måltider, besøke familien
  11-25 Timer
  • Thea har 29 timer BPA pr. uke
  • Har assistent 5-7 ganger/uke
  • Trenger assistanse til f.eks.: matlaging, bistand på trening, barnevakt for tantebarn
  26-40 Timer
  • Amina har 90 timer BPA pr. uke
  • Har assistent hver dag
  • Trenger assistanse til f.eks.: Daglig treningsbehov, handleturer, dusj/pers. hygiene
  41-99 Timer
  • Oskar har 168 timer BPA pr. uke
  • Har assistent døgnet rundt
  • Trenger assistanse til f.eks: alarmovervåking på natt, husarbeid, trening, transport + alt annet / dag og natt.
  100 Timer eller mer