Kan du få BPA?

Har du krav på BPA?

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp slik at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne leve et så aktivt og selvstendig liv som mulig. 1. januar 2015 ble BPA en lovfestet rettighet i Norge.

Så mange som 14.000 nordmenn har rett til å få BPA.

Er du en av de 10.000 som fremdeles ikke har søkt?

Her kan du ta BPA-testen som gir deg en pekepinn på
hvor sannsynlig det er at du kan få innvilget BPA.

Hvorfor velge Prima Assistanse?

Våre sertifiseringer

ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
Instagram