Kan du få BPA?

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp slik at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne leve et så aktivt og selvstendig liv som mulig. 1. januar 2015 ble BPA en lovfestet rettighet i Norge.

Så mange som 14.000 nordmenn har rett til å få BPA.

Er du en av de 10.000 som fremdeles ikke har søkt?

Her kan du ta BPA-testen som gir deg en pekepinn på hvor sannsynlig det er at du kan få innvilget BPA.

Start Testen