Har du krav på BPA?

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp slik at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne leve et så aktivt og selvstendig liv som mulig. 1. januar 2015 ble BPA en lovfestet rettighet i Norge.

Så mange som 14.000 nordmenn har rett til å få BPA.

Er du en av de 10.000 som fremdeles ikke har søkt?

Her kan du ta BPA-testen som gir deg en pekepinn på
hvor sannsynlig det er at du kan få innvilget BPA.

Hvorfor velge Prima Assistanse?

Ikon i grønn farge som viser et papirark med tekst og en avmerket boks.

Søknader

Hjelp til å søke om BPA

Ikon i grønn farge som viser et prosenttegn.

Driftsmidler

Vi betaler også for assistent på reise

Lokalkontor

Du får egen, lokal
kontaktperson

Skreddersøm

Vi tilpasser oss
dine behov

Ikon i grønn farge som viser et lynnedslag.

Rask respons

24 timers svargaranti 365dager i året