Assistansebehov | 0 – 17 år

Hvor mange timer assistanse trenger dere pr. uke?

Det kan være vanskelig å vite akkurat hvor mange timer dere som familie trenger. Her er noen eksempler på timeantall som kan gi en pekepinn på hvor mange timer dere trenger. BPA skal inkludere både avlastning til dere som foreldre og den praktiske og personlige assistansen som barnet trenger. Velg det timeantallet som ligner mest på deres behov ved å trykke på de grønne knappene nedenfor. Alle barn er unike uansett diagnose og behov. Det kan være mange ulike grunner til at barn trenger BPA – for eksempel synstap, lungesykdom, utviklingshemming, muskelsykdom, ryggmargsskade, CP, ME, epilepsi og sjeldne diagnoser. Det er ikke diagnosen som avgjør, men assistansebehovet.
  • Ali er 8 år
  • Har 10 timer BPA pr. uke
  • Har assistent 2-3 ganger/uke
  • Trenger assistanse til f.eks.:
   lekser, dra på dansetrening, besøke kompiser
  1-10 Timer
  • Nila 12 år
  • Har 22 timer BPA pr. uke
  • Har assistent 4-5 ganger/uke
  • Trenger assistanse til f.eks.:
   tøyeøvelser og trening m/proteser, rydde rommet, lage mat
  11-25 Timer
  • Jonas 6 år
  • Har 30 timer BPA pr. uke
  • Har assistent 5-7 ganger/uke
  • Trenger assistanse til f.eks.:
   dra på svømming m/familien, mating, lek
  26-40 Timer
  • Fatima 17 år
  • Har 70 timer BPA pr. uke
  • Har assistent hver dag
  • Trenger assistanse til:
   pers. hygiene og tøyninger, dusj/sminke, komme seg rundt (F.eks. bibliotek eller kafé)
  41-99 Timer
  • Mira 15 år
  • Har 168 timer BPA pr. uke
  • Har assistent døgnet rundt
  • Trenger hjelp til f.eks.:
   respirator, sondemating, tilrettelegging på skolen, vennebesøk
  100 timer eller mer