BPA-ordningen: Hvem som omfattes og hva den innebærer

Alle mennesker skal kunne leve sitt eget liv som de selv ønsker. Dessverre er dette vanskelig for mange, noe som for eksempel innebærer at funksjonshemmede ikke får de samme mulighetene som alle andre. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et dermed et viktig frigjøringsverktøy. Gjennom en BPA-ordning, vil funksjonshemmede som har stort behov for bistand kunne få assistanse til å leve et tilnærmet normalt liv.

Historikken til BPA-ordningen

BPA-ordningen ble utprøvd allerede i 1994, men ble ikke tatt inn i lovverket før mye senere. I år 2000 trådde endringer i sosialtjenesteloven i kraft, og norske myndigheter utstedte rundskriv I-20/2000 for å informere mer om endringene som ble gjort. I 2005 ble målgruppen som kunne motta BPA utvidet, noe som ble spesifisert i rundskriv I-15/2005.

Noen av endringene som ble gjort, var å inkludere personer med utviklingshemming og familier med funksjonshemmede barn. Det ble også tydeliggjort at BPA kan innvilges uavhengig av boform. Fra 2015 trådte rettighetsbestemmelsen i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d i kraft.

Funksjonshemmede som oppfyller visse kriterier har på bakgrunn av denne bestemmelsen rett til å få tjenestene organisert som BPA. Rundskriv I-9/2015 utdyper lovverket og hvordan det skal tolkes.

Hvem kan få innvilget BPA?

Basert på pasient- og brukerrettighetsloven, er et underliggende krav for å ha rett på BPA at du har rett på nødvendige helse- og omsorgstjenester. I tillegg til dette, stilles det som krav at du:

 • Er under 67 år når du søker
 • Har et stort behov på minst 32 timer per uke (eller minst 25 timer per uke, med mindre kommunen kan dokumentere at en slik organisering vil være vesentlig mer kostnadskrevende).
 • Har et langvarig behov for praktisk bistand på mer enn 2 år

Skulle du ikke oppfylle alle kravene, er det likevel mulig å få innvilget BPA. Det vil da være en vurdering kommunen vil gjøre, og er ikke basert på en rettighet du har. Det er kommunens plikt å vurdere alle søknader, uansett timeantall, og med en god søknad vil du kunne få godkjent en BPA-ordning.

La oss bistå deg

Uansett om du skulle ha spørsmål om BPA-ordningen, ønske å velge oss som din tjenesteleverandør eller ønsker mer informasjon om oss, ta kontakt. Du kan nå oss på telefon 22 150 100 eller e-post [email protected].

Har du lyst til å ha en meningsfull jobb kan du også ta kontakt med oss.

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hva kan inkluderes i BPA-ordningen?

  Alle mennesker har behov utover helt grunnleggende behov for pleie, omsorg og praktisk hjelp. Det flotte med BPA er at det er brukerstyrt, og det er derfor du som er tjenestemottaker som bestemmer hvordan timene skal brukes. Såfremt det er innenfor vedtakets rammer og arbeidsmiljøloven, kan du inkludere alt fra kjøring til kinobesøk, jobbreise, leksehjelp dersom barnet er tjenestemottaker og skogsturer.

  Kan barn få BPA?

  Det er fullt mulig for barn å få innvilget BPA. Det vil da være foresatte (eller andre som står familien nær) som vil være arbeidsleder for BPA-ordningen. Du kan lese mer om BPA for barn her på nettsiden.

  Hvordan søker jeg om BPA?

  For å søke om BPA, anbefales det at du tar kontakt med hjemkommunen din eller oppsøker den kommunale nettsiden for mer informasjon. Du kan også lære mer om å søke om BPA her hos oss, eller kontakte oss for bistand med søknadsprosessen.