Jobbe som BPA-assistent

Når du jobber som brukerstyrt personlig assistent (BPA-assistent) hos Prima Assistanse, blir du ansatt hos den enkelte arbeidsleder. Det er arbeidslederen som intervjuer, ansetter og setter opp turnus, eventuelt i samarbeid med ansatte i Prima Assistanse. Samtidig er det Prima Assistanse som vil være din arbeidsgiver i praksis når du har fått jobb som personlig assistent i en BPA-ordning der vi er leverandør.

Se ledige stillinger

Som brukerstyrt personlig assistent får du en variert jobb

 • Brukerstyrt personlig assistanse handler om å bistå arbeidslederen din og yte den assistansen han eller hun har ønske og behov for, som omfatter bistand og gjøremål i og utenfor hjemmet. Det kan blant annet bety hjelp til personlig hygiene og stell, matlaging, bilkjøring eller assistere i jobb- og skolesituasjon. Dersom en assistent ønsker å reservere seg mot enkelte arbeidsoppgaver, må dette opplyses muntlig og skriftlig ved en eventuell ansettelse.
 • Arbeidssted kan variere, alt etter hvor arbeidslederen befinner seg, og du må som BPA-assistent ha evnen til å være fleksibel.
 • I noen tilfeller vil arbeidslederen ha behov for å reise, både over kortere og lengre distanser, for eksempel i jobbsammenheng eller på ferietur. Dette er noe som avtales på forhånd i nær koordinasjon med deg som personlig assistent.
Portrettbilde av en smilende Kristoffer Svendsen som ser inn i kamera. I bakgrunnen kan en vegg og en dør fra arbeidsplassen hans skimtes.

Som brukerstyrt personlig assistent gjør du en viktig jobb

 • En BPA-assistent bidrar med service og assistanse, slik at den som mottar BPA får frihet til å leve livet slik han eller hun ønsker.
 • Som assistent i Prima får du gode og konkurransedyktige lønnsvilkår. Lønn settes etter faste kommuneavtaler.

Som brukerstyrt personlig assistent får du dekket dine utgifter

Prima Assistanse har tilgjengelig driftsmidler som kan dekke utgifter du har når du er på jobb som assistent (såfremt det er relatert til assistansen og kvitteringer foreligger). På den måten trenger du ikke være urolig for merkostnader når arbeidsleder ønsker å delta på aktiviteter og liknende.

Noen eksempler på utgifter som kan dekkes er:

 • HMS-tiltak (førstehjelpsskrin, brannslokkingsutstyr m.m.)
 • Reiseutgifter – slik at arbeidsleder kan være i arbeid og utdanning, besøke venner og familie i og utenfor kommunen, delta i organisasjonsaktivitet/fritidsaktivitet, delta på feriereiser innland og utland, samt delta på kurs hos arbeidsgiver
 • Arbeidstøy/utstyr
 • Assistentmøter (møtelokale, reiseutgifter o.l.)
 • Datautstyr/administrasjon (pc, skriver, kopipapir, blekkpatroner, nettverk o.l.)
 • Kommunikasjonskostnader (telefoni, SMS o.l.) relatert til assistansen
 • Diett ved reise (iht. statens reiseregulativ e.l.)
 • Hygieneartikler (toalettpapir, engangshansker, håndsåpe osv.)
 • Inngangspenger (kulturaktiviteter/idrett, konsert, kino, museum osv.)
 • Restaurant/kafé (utgifter til assistent)

Bli brukerstyrt personlig assistent (BPA-assistent)

Om du ønsker å bidra til å sikre likeverd, likestilling og personlig frihet, vil vi gjerne høre fra deg. Se oversikt over våre ledige stillinger her på nettsiden eller ta kontakt med oss for mer informasjon. Du kan benytte deg av kontaktskjemaet nedenfor, så vil vi kontakte deg så snart som mulig.

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Hensikten med BPA er å sikre likeverdig samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede (inkludert psykisk helse). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er personlig og praktisk bistand gitt av assistenter som du selv velger. Ordningen legger stor vekt på at den som skal lede ordningen, selv skal bestemme over hva slags assistanse som skal gis, hvor og når den skal gis. Leder for ordningen kan være den funksjonshemmede selv eller andre som er godt kjent med den som skal motta assistansen. Vit at det er kommunenes plikt å tilby brukerstyrt personlig assistanse blant helse og omsorgstjenestene sine. Kommunen skal vurdere om BPA er den mest hensiktsmessige måten å gi assistanse på, uansett om du har rett på BPA eller ikke. Kommunen kan velge en ekstern leverandør til å stå for organiseringen. Prima Assistanse har lang erfaring som leverandør av BPA. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  Hva gjør brukerstyrte personlige assistenter (BPA)?

  Brukerstyrte personlige assistenter skal bidra til at den funksjonshemmede, også kalt arbeidsleder, kan leve et fritt og selvstendig liv på lik linje med andre i samfunnet. Hverdagen organiseres etter arbeidsleders ønsker gjennom service, praktisk og personlig assistanse og noen ganger enkle helsetjenester. En brukerstyrt personlig assistent bistår med dagliglivets gjøremål og annen praktisk bistand, legger til rette for et aktivt liv utenfor hjemmet (eller i hjemmet), og bidrar til at arbeidslederen får et så selvstendig liv som mulig. Man skal være herre over eget liv, og opptil et visst antall timer per uke, vil assistenter være på plass for at arbeidslederen skal få frihet til å leve. Send oss en e-post eller ring oss i Prima Assistanse i dag for en uforpliktende samtale om våre tjenester og hvordan arbeidsforholdet fungerer. Ta kontakt her.

  Hvem omfattes av retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Retten til BPA er lovfestet i Norge, spesifikt i Pasient- og brukerrettighetsloven, og er en ordning beregnet på barn og voksne som har et større og varig assistansebehov. Du vil ha rett til BPA så lenge du har rett til nødvendige kommunale helse- og omsorgstjenester som regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse kan være komplisert å sette seg inn i og forstå, og vi anbefaler deg å ta vår BPA-test for å se om nettopp du omfattes av rettigheten. Husk at selv om du ikke oppfyller kravene, kan du få BPA innvilget etter Helse- og omsorgstjenestelloven. Klikk her for å lese mer.