Når du jobber som BPA-assistent (Brukerstyrt Personlig Assistent) i Prima, blir du ansatt hos den enkelte arbeidsleder (brukeren). Det er arbeidslederen som intervjuer, ansetter og setter opp turnus, eventuelt i samarbeid med ansatte i Prima.

Som personlig assistent får du en variert jobb

Som BPA-assistent må da ha evnen til å være fleksibel. Arbeidssted kan variere, alt etter hvor arbeidslederen befinner seg. Eventuelle reiser avtales på forhånd. Du bistår arbeidslederen og gir den assistanse han eller hun ønsker. Det kan blant annet bety hjelp til personlig hygiene og stell, matlaging, bilkjøring eller assistere i jobb- og skolesituasjon osv.

Som personlig assistent gjør du en viktig jobb

En BPA-assistent bidrar med service og assistanse, slik at den som mottar BPA får frihet til å leve livet slik han eller hun ønsker. Dersom en assistent ønsker å reservere seg mot enkelte arbeidsoppgaver, må dette opplyses muntlig og skriftlig ved en eventuell ansettelse til Ingvild og Randi.

Som assistent i Prima får du gode og konkurransedyktige lønnsvilkår. Lønn settes etter faste kommuneavtaler.