10 tips for å forebygge smittespredning av korona

10 tips for å forebygge smittespredning av korona

Prima Assistanse er opptatt av at våre arbeidsledere og assistenter ikke skal bli rammet av Covid -19. I denne tiden er det derfor ekstra viktig for deg som arbeidsleder å ivareta deg selv og dine assistenter i din BPA-ordning. Du skal være mest mulig trygg i ditt eget hjem samtidig som du har ansvar for at assistentene har en trygg arbeidsplass.

Her er våre 10 tips til hvordan du kan bli mer trygg og ta vare på dine assistenter:

1. Følg myndighetenes råd

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider (www.fhi.no) oppdateres det jevnlig med råd som befolkningen må følge. Disse oppdateres fra dag til dag, og da er det viktig at du er informert slik at du gir tydelige beskjeder til dine assistenter.
Prima Assistanse passer på å videreformidle opplysninger som er viktig for deg. Lenke til nettsiden vår om korona: https://prima-assistanse.no/coronavirus/

2. Håndvask

Dette må gjøres både før, under og etter assistentene er på jobb. Virus forekommer alle steder og kan ligge både i luften og på overflater. Da er det viktig å ha hyppig og god håndhygiene slik at man unngår spredning. Antibac er en god løsning om en ikke har vann og såpe tilgjengelig. Håndvask med såpe som varer mer enn 40 sekunder skal utføres om man arbeider hjemme hos arbeidsleder. Trenger dutilgang til et godt kurs for god hånd- og hostehygiene – kontakt Prima Assistanse eller sjekk ut fhi.no. Å tørke hendene med papir er å foretrekke. Benyttes håndkle, skal dette byttes ved vaktskifte, slik at én assistent bruker ett håndkle. Bytt uthåndkle ofte for egen del også. Håndklær skal vaskes på minimum 60 grader.

3. Assistentens eiendeler

Finn en egnet plass der assistenten henger fra seg jakker og personlige eiendeler, og gjerne litt unna der du har ditt eget yttertøy. Assistentens yttertøy, veske og andre personlige eiendeler skal ikke spres utover boligen. Du kan også oppfordre assistenten til å tørke av egen mobil/nettbrett om assistenten bruker dette under vakten. Bruk klut med såpevann.

4. Bruk av hansker

Man kan også si til assistentene at de må bruke hansker under matlaging, i tillegg til arbeidsoppgaver som innebærer personlig hygiene. Ved langvarig bruk av hansker, kan dette bli en falsk trygghet. Hyppig håndvask er viktig og husk håndvask etter at hanskene er tatt av.

5. Hyppig vask av oppholdsrom

Lag en regel i din ordning der det første assistenten gjør når hen kommer på jobb, er å tørke overflater som kjøkkenbenker, spisebord, dørhåndtak og andre berøringsflater. En klut med såpevann fungerer godt til dette formålet. Vask kluten på minimum 60 grader.

(Fortsetter under bildet.)
Bilde av en smilende kvinne i rullestol. Hun kikker mot kamera med en baby på fanget. Ved siden av henne står en kvinnelig assistent og smiler mot dem. De befinner seg på en sti omringet av grønt gress.

6. Rullestol og andre hjelpemidler

Rullestolen er i kontakt med alt både inne og ute. Det er mange som tar i den og hjelper med vedlikehold. Det kan være lurt å gå over med en klut én gang per vakt, men også om en har vært ute og kommer inn.

7. Fast turnusplan

Lag en turnusplan der du har de samme assistentene på jobb over en periode. Dette kan minske og forhindre smitte. Sørg for at du har nok vikarer om noe akutt oppstår.

8. Verneutstyr

Sørg for at du har tilstrekkelig med såpe, kluter, tørkepapir, hansker og antibac. Mange trenger hjelp med personlig hygiene, og da er det viktig å bruke hansker til dette. Sørg for at du har nok og gjerne kjøp inn en del for å ha liggende. Assistenten kan ha på munnbind når hen jobber tett på arbeidsleder som f.eks. under personlig hygiene. Assistenten skal ikke ha på munnbind på jobb dersom det ikke er spesifikke grunner til det.

9. Hold avstand

Dette er utfordrende i et arbeidsleder-assistent forhold, men man kan holdeavstand så langt det lar seg gjøre.

10. Hold deg oppdatert

Prima har utarbeidet en egen håndbok med informasjon om korona.Be assistentene lese gjennom denne. Ta også mikrokurset i Didac som heter «Korona – forebygge smitte».