BPA Gjøvik – Få hverdagen og friheten tilbake

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gjør en selvstendig hverdag mulig – for alle. Vi er opptatt av å bidra til at alle skal kunne leve et fullverdig liv, både i og utenfor hjemmet. Ønsker du å søke om eller bytte tilbyder av BPA – Gjøvik kommune har avtale med Prima Assistanse.

Individuelle tilpasninger

Hvordan et fullverdig liv ser ut er ulikt for hvert enkelt menneske, og innebærer like mange tilpasninger som det finnes folk. Det fine med BPA-ordninger er at individuelle tilpasninger og behov ligger helt til grunn. Det er den som har et assistansebehov, samt nærstående, som best vet hva slags bistand som bør ytes.

En variert hverdag

Individuell tilrettelegging gjør hele forskjellen, og dette jobber vi i Prima Assistanse for å realisere for hver eneste arbeidsleder. Kanskje betyr det å hjelpe med oppgaver innenfor hjemmet, kjøring til og fra trening, turer i skog og mark eller støtte i svømmebasseng. Det er leder for ordningen som er med på å forme hvordan arbeidshverdagen til assistenten ser ut, noe som betyr at ingen dager behøver å være like.

Assistentens rolle

Kjemien mellom personen med assistansebehov og BPA-assistent(er) er avgjørende for at relasjonen skal fungere. Det er ikke uvanlig at den som jobber som assistent blir delaktig i familien. Dette fordi jobben som assistent innebærer at man fungerer som armer og ben til den som mottar BPA.

Kanskje er det mor som har behov for bistand. BPA-assistenten kan da ha oppgaver som  inkluderer praktisk hjelp med barna, slik som henting og levering i barnehage eller skole, eller bistand med matlaging. Alt dette avtales individuelt, og er med på å gjøre BPA- ordningen til en av landets mest varierte «arbeidsplasser».

Søknad for bistand

Du søker om BPA ved å fylle ut søknadsskjemaet til kommunen for helse- og omsorgstjenester. Du finner en link på kommunen sine nettsider, eller du kan skrive ut papirsøknaden og sende inn denne. Det er viktig i denne prosessen å være klar over de kravene kommunen har, og å være så detaljert som mulig. Det innebærer nøyaktig utregnet timeoversikt og dokumentasjon på assistansebehovet. Prima Assistanse kan bistå deg med utforming av din søknad.

Kontakt oss angående BPA (Gjøvik og omegn)

Har du fått innvilget BPA, og skal velge leverandør av tjenesten? Ta kontakt med oss for å se hvordan vi best kan bistå deg. I Prima Assistanse har vi et eget BPA-råd nettopp for å sikre at tjenestene vil leverer alltid er av beste kvalitet.

Vi har lokalkontor over hele landet, og har siden 2013 levert tjenester innen BPA. Innlandet dekkes av våre dyktige ansatte på Bekkelaget, noe som innebærer at dette vil være ditt lokalkontor dersom du bor på Gjøvik.