3 mars

Rettighetspraten om skole

Gratis webinar

torsdag, 3 mars 2022 | 19:00 - 20:00

Riksrevisjonen har konkludert med at familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv. Familiene må selv ta et stort ansvar for å få hjelp og koordinere tjenestene.

Prima Assistanse skal ha en webinarserie med Geir Lippestad om hvilke rettigheter familier har i ulike faser i livet.

Denne rettighetspraten skal handle om skole.

Geir Lippestad har med seg Løvemammaene og tidligere direktør i statped Tone Mørk.

Hvilke rettigheter har elevene? Kan man ha BPA på skolen? Hvem kontakter man om man ikke trenger tilpassing og tilrettelegging?