Vurdering av type arbeidskontrakt ved nyansettelser

Gratulerer med å ha funnet din nye assistent! For å hjelpe deg å finne riktig type arbeidskontrakt som du skal tilby har vi laget denne veiviseren. Ved å svare på spørsmålene som dukker opp vil du komme frem til hvilken kontrakt du skal velge. De ulike kontraktene er:

  • Kontrakt nr 1 (turnusarbeider fast ansatt)
  • Kontrakt nr 2 (dagarbeidere fast ansatt)
  • Kontrakt nr 3 (turnusarbeider midlertidig ansatt)
  • Kontrakt nr 4 (dagarbeidere midlertidig ansatt)
  • Kontrakt nr 5 (tilkalling)

1. Skal assistenten kun ringes etter ved behov og ikke inngå fast i vaktplanen?

2. Skal assistenten settes inn i et vikariat eller annet midlertidig behov?

3. Skal assistenten arbeide minst hver tredje søndag?

4. Skal assistenten arbeide kun nattevakter?

5. Skal assistenten arbeide i en fast repeterende ordning?

Forklaring: Når vi sier at en ordning er fast repeterende betyr det at den ansatte inngår i en vaktplan der assistenten arbeider de samme vaktene hver uke. Altså at det ikke varierer hvilken dag eller hvilken vakt den ansatte arbeider. Ta utgangspunkt i Mari – som er fast ansatt 12 timer per uke. Mari jobber fast hver mandag kl.09.00-15.00 og tirsdag kl.17.00-23.00 = Mari jobber en fast repeterende ordning. Dersom Mari arbeider fast 12 timer i uken, MEN vaktene hennes er ikke lagt til faste dager og tidspunkt vil Mari arbeide i en ordning som ikke er fast repeterende.

6. Skal assistenten ha vakter der minst 1 time gjennomsnittlig pr. uke er mellom kl.20.00 og kl.06.00?

Forklaring: For eksempel dersom en assistent arbeider:
kl.20.00-00.00 (4 timer mellom kl.20.00 og 06.00) i uke 1
kl.16.00-21.00(1 time mellom kl. 20.00 og 06.00) i uke 2
kl.14.00-20.00 (0 timer mellom kl.20.00 og 06.00) i uke 3
kl.09.00-15.00 (0 timer mellom kl.20.00 og 06.00) i uke 4.

Dette vil utgjøre totalt 5 timer arbeid mellom kl.20.00 og kl.06.00. I løpet av en måned vil dette gjennomsnittlig utgjøre 1,25 timer arbeid mellom kl.20.00 og kl.06.00 pr. uke. Svaret ville derfor vært JA på dette spørsmålet.