BPA

BPA er en forkortelse for brukerstyrt personlig assistanse og er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er den funksjonshemmede selv som bestemmer hvordan assistansen skal være.

Med BPA er det du med et assistansebehov som styrer dine assistenter. Det er du som er arbeidsleder og du har dermed det daglige ansvaret i ordningen. Dette betyr at de assistentene du ansetter jobber bare for deg og det er du som lærer de opp til hvordan assistansen skal ytes. Vi kaller ofte BPA for et frigjøringsverktøy fordi det er du som bestemmer hvem som skal være dine assistenter, hva assistentene skal gjøre og hvor assistansen skal skje. På denne måten kan du få leve et selvstendig liv. BPA kan gi deg mulighet til å bo der du vil, studere, jobbe, reise, delta på fritidsaktiviteter i tillegg til mye mer. Hensikten med brukerstyrt personlig assistanse er å gi deg mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

Opplæring og veiledning

Du vil få opplæring og veiledning på hvordan du kan være en god arbeidsleder og vi i Prima Assistanse gir individuell oppfølging til alle våre arbeidsledere. Prima Assistanse vil være assistentenes formelle arbeidsgiver og vi har ansvar for lønnsutbetalinger, forsikringer, pensjon, feriepenger o.l. til assistentene.

Funksjonshemmede barn

BPA kan også gis til funksjonshemmede barn som et alternativ til avlastning, og da er det foreldre eller andre nærstående som er arbeidsleder for ordningen.

Driftsmidler

Prima Assistanse kan dekke utgifter til assistentene så fremt det er relatert til assistansen og kvitteringer foreligger. Enkelte kommuner har satt ekstra restriksjoner over hva som kan dekkes. Din kontaktperson vil informere deg om gjeldende regler i din kommune.

Prima Assistanse kan blant annet dekke kostnader til:

  • HMS-tiltak for assistenter (førstehjelpsskrin, brannslokningsutstyr m.m.)
  • Annonsering/rekruttering av assistenter
  • Reiseutgifter for assistent – slik at arbeidsleder kan være i arbeid og utdanning, besøke venner og familie i og utenfor kommunen, delta i organisasjonsaktivitet/fritidsaktivitet, delta på feriereiser innland og utland, samt delta på kurs hos arbeidsgiver
  • Husnøkkel (arbeidsplass) for assistent
  • Hygieneartikler (toalettpapir, engangshansker, håndsåpe osv.) for assistent
  • Inngangspenger (kulturaktiviteter/idrett, konsert, kino, museum osv.) for assistentene
  • Vaksiner for assistent
  • Julebord/ sommerfest for assistentene (mat, drikke (alkoholfritt) og lokale)