Brukerstyrt personlig assistent: Hva innebærer det?

Vurderer du å søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), men lurer samtidig på hva det egentlig innebærer å ha en brukerstyrt personlig assistent? Det er du ikke alene om. Det kan nok virke litt skummelt for mange å skulle la en ny person få ta en slik stor plass i ens hverdag, og har du erfaringer fra f.eks. hjemmesykepleien er du kanskje vant til mange nye ansikter. Slik er det ikke med en brukerstyrt personlig assistent.

Du bestemmer hvem valget faller på

I motsetning til det mange kanskje er vant til, er det tjenestemottakeren selv som skal velge den eller de som vil ansettes som personlig assistent(er). Det er med andre ord helt opp til deg å vurdere de kandidatene du intervjuer. Det er først når du føler at kjemien klaffer med en potensiell assistent, at du trenger å ta en endelig avgjørelse.

Du har kontroll over hverdagen

Det er den som har rett til å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse som setter opp arbeidsplan for en brukerstyrt personlig assistent. Du har altså selv kontroll over hvordan hverdagen skal se ut, og assistenten din er der for å sikre at du kan gjennomføre det du har planlagt. Ønsker du å dra en tur i skogen? Trenger du bistand til å lage middag? Vil du på trening, kino eller vennebesøk? Det er helt opp til deg. Tanken med BPA er at du skal få praktisk bistand til å kunne leve selvstendig og uavhengig liv slik du selv ønsker.

Du spesifiserer hvor og når tjenestene ytes

I tillegg til å være ansvarlig for hva en assistent skal gjøre, er det også du som bestemmer hvor og når tjenestene skal ytes. Såfremt det er innenfor vedtakets rammer og arbeidsmiljølovens bestemmelser, kan du legge opp til å starte og avslutte dagen når du ønsker. Det er også slik at BPA kan ytes både i og utenfor hjemmet, og du er derfor ikke bundet til lokasjon.

Kontakt Prima Assistanse

Noe det også kan være viktig å være klar over, er at det ikke vil være vedtakseier som er arbeidsgiver for en brukerstyrt personlig assistent. Dersom du velger å benytte deg av en leverandør som har avtale med kommunen, slik som Prima Assistanse, er det leverandøren som sitter med dette ansvaret. Du vil også kunne forvente opplæring og veiledning for å sikre at du får den mest optimale BPA-ordningen for deg. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 150 100 eller e-post post@primaassistanse.no for mer informasjon.

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Hensikten med BPA er å sikre likeverdig samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede (inkludert psykisk helse). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er personlig og praktisk bistand gitt av assistenter som du selv velger. Ordningen legger stor vekt på at den som skal lede ordningen, selv skal bestemme over hva slags assistanse som skal gis, hvor og når den skal gis. Leder for ordningen kan være den funksjonshemmede selv eller andre som er godt kjent med den som skal motta assistansen. Vit at det er kommunenes plikt å tilby brukerstyrt personlig assistanse blant helse og omsorgstjenestene sine. Kommunen skal vurdere om BPA er den mest hensiktsmessige måten å gi assistanse på, uansett om du har rett på BPA eller ikke. Kommunen kan velge en ekstern leverandør til å stå for organiseringen. Prima Assistanse har lang erfaring som leverandør av BPA. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  Hva gjør brukerstyrte personlige assistenter (BPA)?

  Brukerstyrte personlige assistenter skal bidra til at den funksjonshemmede, også kalt arbeidsleder, kan leve et fritt og selvstendig liv på lik linje med andre i samfunnet. Hverdagen organiseres etter arbeidsleders ønsker gjennom service, praktisk og personlig assistanse og noen ganger enkle helsetjenester. En brukerstyrt personlig assistent bistår med dagliglivets gjøremål og annen praktisk bistand, legger til rette for et aktivt liv utenfor hjemmet (eller i hjemmet), og bidrar til at arbeidslederen får et så selvstendig liv som mulig. Man skal være herre over eget liv, og opptil et visst antall timer per uke, vil assistenter være på plass for at arbeidslederen skal få frihet til å leve. Send oss en e-post eller ring oss i Prima Assistanse i dag for en uforpliktende samtale om våre tjenester og hvordan arbeidsforholdet fungerer. Ta kontakt her.

  Hvem omfattes av retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Retten til BPA er lovfestet i Norge, spesifikt i Pasient- og brukerrettighetsloven, og er en ordning beregnet på barn og voksne som har et større og varig assistansebehov. Du vil ha rett til BPA så lenge du har rett til nødvendige kommunale helse- og omsorgstjenester som regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse kan være komplisert å sette seg inn i og forstå, og vi anbefaler deg å ta vår BPA-test for å se om nettopp du omfattes av rettigheten. Husk at selv om du ikke oppfyller kravene, kan du få BPA innvilget etter Helse- og omsorgstjenestelloven. Klikk her for å lese mer.