Brukerstyrt personlig assistent: Hva innebærer det?

Vurderer du å søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), men lurer samtidig på hva det egentlig innebærer å ha en brukerstyrt personlig assistent? Det er du ikke alene om. Det kan nok virke litt skummelt for mange å skulle la en ny person få ta en slik stor plass i ens hverdag, og har du erfaringer fra f.eks. hjemmesykepleien er du kanskje vant til mange nye ansikter. Slik er det ikke med en brukerstyrt personlig assistent.

Du bestemmer hvem valget faller på

I motsetning til det mange kanskje er vant til, er det tjenestemottakeren selv som skal velge den eller de som vil ansettes som personlig assistent(er). Det er med andre ord helt opp til deg å vurdere de kandidatene du intervjuer. Det er først når du føler at kjemien klaffer med en potensiell assistent, at du trenger å ta en endelig avgjørelse.

Du har kontroll over hverdagen

Det er den som har rett til å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse som setter opp arbeidsplan for en brukerstyrt personlig assistent. Du har altså selv kontroll over hvordan hverdagen skal se ut, og assistenten din er der for å sikre at du kan gjennomføre det du har planlagt. Ønsker du å dra en tur i skogen? Trenger du bistand til å lage middag? Vil du på trening, kino eller vennebesøk? Det er helt opp til deg. Tanken med BPA er at du skal få praktisk bistand til å kunne leve selvstendig og uavhengig liv slik du selv ønsker.

Du spesifiserer hvor og når tjenestene ytes

I tillegg til å være ansvarlig for hva en assistent skal gjøre, er det også du som bestemmer hvor og når tjenestene skal ytes. Såfremt det er innenfor vedtakets rammer og arbeidsmiljølovens bestemmelser, kan du legge opp til å starte og avslutte dagen når du ønsker. Det er også slik at BPA kan ytes både i og utenfor hjemmet, og du er derfor ikke bundet til lokasjon.

Kontakt Prima Assistanse

Noe det også kan være viktig å være klar over, er at det ikke vil være vedtakseier som er arbeidsgiver for en brukerstyrt personlig assistent. Dersom du velger å benytte deg av en leverandør som har avtale med kommunen, slik som Prima Assistanse, er det leverandøren som sitter med dette ansvaret. Du vil også kunne forvente opplæring og veiledning for å sikre at du får den mest optimale BPA-ordningen for deg. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 150 100 eller e-post [email protected] for mer informasjon.

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Jeg har et stort behov for BPA. Burde jeg søke?

  Det står nedfelt i pasient og brukerrettighetsloven 2-1 d hvem som har rett på BPA. Der står det blant annet at det aller først må foreligge rett på helse- og omsorgstjenester fra kommunen. I tillegg til dette må søker være under 67 år og ha et langvarig og omfattende behov for praktisk bistand. Det innebærer et behov på minst 32 timer per uke over minimum 2 år. Merk samtidig at det også kan foreligge rett til BPA ved behov på mellom 25-32 timer per uke, i tillegg til lavere behov. Ettersom det er kommunens plikt å vurdere alle mottatte søknader, anbefales det å søke dersom dette er noe du ønsker.

  Har dere lokalkontor?

  Det har vi. Vi har lokalkontorer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Du kan finne ditt nærmeste lokalkontor på nettsiden vår.

  Jeg ønsker å jobbe som brukerstyrt personlig assistent. Kan jeg få mer informasjon?

  Så flott å høre! Du kan finne mer informasjon om det å jobbe som personlig assistent her på nettsiden. Du vil også kunne se ledige stillinger i seksjonen for dette. Skulle du ha spesifikke spørsmål, tar vi gjerne en prat med deg. Kontakt oss da på telefon 22 150 100 eller e-post [email protected].