Brukerstyrt personlig assistanse: Leve slik du selv ønsker

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble lovfestet som en individuell rettighet i 2015, og er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede. I praksis er det en ordning hvor funksjonshemmede får praktisk bistand av egne assistenter i og utenfor hjemmet. BPA kan gjøre det mulig for deg å bo der du vil, studere, jobbe, reise, delta på fritidsaktiviteter og mye mer.

Hvem kan få BPA?

Hvem som har rett til å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d og videre utdypet i BPA-rundskrivet I-9/2015. Det er i tillegg også mulig å søke om BPA via § 3-8 i helse- og omsorgstjenesteloven.

Basert på pasient- og brukerrettighetsloven, vil du ha rett på BPA dersom du:

 • Har rett på kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Er under 67 år når du søker
 • Har et stort behov på minst 32 timer per uke (eller minst 25 timer per uke, med mindre kommunen kan dokumentere at dette vil medføre vesentlige kostnadsøkninger).
 • Har et langvarig behov på minst 2 år

Fordelene med brukerstyrt personlig assistanse

 • BPA er et likestillingsverktøy - Med BPA får du muligheten til å leve et selvstendig liv på lik linje med alle andre, til tross for funksjonsvariasjoner. Ønsker du å studere? Ikke noe problem. Ønsker du å fortsette å jobbe? Ta med BPA-assistenten på arbeidsplassen.
 • BPA sikrer eierskap over egen hverdag - Du får muligheten til å ta kontroll over eget liv med en BPA-ordning. Det ligger i ordet at dette er tjenester som er brukerstyrte, og det innebærer at det er du som er tjenestemottaker som bestemmer hvordan hverdagen skal legges opp. Ingen kjenner egne behov og ønsker så godt som deg, så det sier nesten seg selv at det er du som setter opp timeplanen.
 • BPA skaper nye muligheter – Når du hører om interessante aktiviteter vil du ikke lenger automatisk tenke at du skulle ønske at du kunne tatt del. Med BPA kan du!

Prima Assistanse er din leverandør

Prima Assistanse er en profesjonell, trygg og nær leverandør av BPA-tjenester. Vi har konsesjon og leverer våre tjenester i en rekke kommuner, i tillegg til å ha kontorer i alle landets regioner. La oss bidra til å gjøre din BPA-ordning akkurat slik du ønsker den. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg. Du kan nå oss på telefon 22 150 100 eller e-post [email protected] for mer informasjon.

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Jeg oppfyller ikke alle kravene til BPA. Kan jeg likevel søke?

  Det er også mulig å få innvilget brukerstyrt personlig assistanse selv når ikke alle kriteriene er oppfylt, og det finnes for eksempel en rekke eksempler på godkjente BPA-ordninger ved behov på under 25 timer i uken. Husk at det er kommunens plikt å vurdere alle søknader, uansett timeantall. Du vil derfor likevel kunne søke.

  Kan barn få innvilget BPA?

  BPA er et frigjøringsverktøy for både voksne og barn. Det vil derfor være fullt mulig for barn å få innvilget dette. I slike tilfeller vil det ofte være foresatte som er arbeidsleder og ansvarlig for BPA-ordningen. Du kan lese mer om BPA for barn her på nettsiden.

  Finnes det en enkel måte å sette seg inn i lovverket på?

  Rundskriv I-9/2015 ble utformet av Helse- og omsorgsdepartementet med den hensikt å gjøre det enklere å forstå lovverket og for å unngå ulike tolkninger. Vi anbefaler deg å lese dette skrivet.