Vi tilbyr BPA i Tønsberg kommune

Prima Omsorg har fått konsesjon på BPA i Tønsberg kommune. Fra 1. februar 2019 kan vi bruke vår kunnskap og erfaring på å levere BPA til de som ønsker det.

Tønsbergs innbyggere har nå fått fritt brukervalg og kan velge mellom ulike private tilbydere av BPA.

Vi føler oss trygge på at dette er en stor fordel for alle som trenger brukerstyrt personlig assistanse, sier Sjur Tveito, administrerende direktør i Prima Omsorg.

Vi i Prima kan BPA, og som en profesjonell leverandør vil vi bidra til at den som trenger det, får frihet til å leve sitt eget liv.

Det har vært en del offentlig omtale av utlysningen i Tønsberg kommune, og flere har reagert på konsesjonsutlysningen. Prima Omsorg protesterte også, og mener klart at kommunen burde benyttet Norsk Standard-kontrakt i sin helhet, som i dag brukes av de fleste kommuner.

– Tønsbergs utlysning inneholdt noen krav som vi reagerte på, og det var spesielt to som var problematiske. Under søknadsprosessen fikk alle tilbydere anledning til å stille spørsmål. Etter at vi fikk utdypende svar og presiseringer, vurderte vi at det er mulig å levere en god BPA-tjeneste som samsvarer med intensjonen i loven. Men, vi vil selvsagt reagere dersom praksis fra kommunen gjør det vanskelig å levere en god BPA-tjeneste som strider mot lovverk og intensjon, lover Sjur Tveito.

Her er de to kravene som vi spesielt så på som problematiske:


Fra konsesjonsutlysningen: «Leverandøren må i sitt tilbud oppgi om virksomheten har en elektronisk pasientjournal og hvilket fagsystem dette er.»

Kommunens svar etter spørsmål til utlysningen: «Dersom det ikke ytes helsehjelp er det ikke krav om dokumentasjon. Hvis det derimot oppstår en situasjon hvor det er nødvendig å dokumentere, ønsker kommunen en beskrivelse av hvordan leverandøren har tenkt å løse dette. Det fremgår av kvalifikasjonskrav at leverandøren skal oppgi om de har eller ikke har en elektronisk pasientjournal. Det er derimot ikke stilt krav om å ha en elektronisk pasientjournal.»

 

Fra konsesjonsutlysningen: «Leverandøren plikter å samarbeide med spesialisthelsetjenesten når det er behov for det»

Kommunens svar etter spørsmål til utlysningen: «Bestemmelsen er gitt for å sikre at leverandøren samhandler med spesialisthelsetjenesten når brukeren har behov og ønske om det, for å sikre en forsvarlig tjeneste. For mange BPA-ordninger vil denne bestemmelsen ikke være aktuell.»