Digitalt smittevernkurs

Prima Assistanse har laget et digitalt smittevernkurs til våre arbeidsledere. Vi har lenge levd midt i en pandemi, og det er fortsatt stor mulighet for at det vil komme smitte hos arbeidsledere eller andre i samme husstand.

Selv med smitte i huset er det mulig å ha en trygg og stabil BPA ordning. Med riktige smitteverntiltak kan assistenter være trygge på jobb også i en smittesituasjon.

Hvordan ta kurset

I det digitale kurset får du og dine assistenter en innføring i de ulike smittevernsprinsippene, og sammen med din lokale rådgiver kan dere raskt sette i gang med de nødvendige tiltakene.

Kurset er delt inn i ulike deler:

  • Ansvarsfordeling og grunnleggende hygieniske prinsipper
  • Ren og uren sone
  • Påkledning i ren sone
  • Hvordan opptre med smittevernsutstyr
  • Avkledning i uren sone

Ta kontakt med din koordinator om du ønsker å gjennomgå kurset i forkant av smitte eller om det oppstår en smittesituasjon.

Kursholder

Det er fagsykepleier Elin Skogly som er kursholder i det digitale smittevernkurset. Hun har lang erfaring med både BPA og med smittevern, og vet hva som skal til for å ivareta både arbeidsleder og assistenter i en smittesituasjon – det være seg covid eller annen type smitte som kan oppstå.

Vi er her for dere!