Den perfekte assistenten

Når man er avhengig av assistanse i hverdagen, hva er da en «perfekt assistent»?

Spørsmålet over får jeg stadig vekk. Som oftes dukker det opp når jeg intervjuer personer som har søkt på jobb som assistent hos meg. En som ikke har lang erfaring som assistent fra før av vet lite om hva som blir sett på som en god assistent. Jeg har fått spørsmålet: «Hvis du skulle hatt den perfekte assistenten – den som fungerer akkurat som du vil – hvordan ville denne assistenten vært?»

Ja, hva er egentlig en optimal assistent? I mine øyne er det det jeg liker å kalle «en selvdreven assistent». Det er den assistenten som har lært ting fort, som kan mine rutiner, som vet hvordan jeg liker å ha det. Jeg trenger ikke lenger å gi instrukser. Jeg trenger ikke lenger å fortelle hvordan det skal være. De bare fikser. Det kan være små ting som at de vet hvordan jeg vil at håret mitt skal se ut når vi går ut døra, eller hvordan jeg ønsker at sengetøyet mitt skal brettes. Jeg har til og med assistenter som vet at jeg liker å ha det ryddig og rent når jeg får gjester, så jeg har stått opp til strøken leilighet på morgenen – kun fordi assistenten visste hvordan jeg ville ha det. Min plan var å ta det sammen med assistenten når jeg hadde stått opp, men det slapp jeg jo da.

Og det fører meg til neste punkt på lista over hva som er en god assistent. Nemlig det at de forstår at de også er her for å «avlaste» oss litt i hverdagen. Mange med fysiske funksjonshemninger bruker mye energi bare på å være. Når man da i tillegg må bruke energi på å gi detaljerte instrukser for å få ting gjort, så har man plutselig ikke så mye mer energi til å gjøre ting man faktisk liker. Når en assistent da har forstått dette, og i tillegg vet hvordan ting skal være, så er det befriende at de bare gjør det. Selvdreven. Å, det liker jeg! Men samtidig er det også viktig at selvdrevenheten er innenfor visse grenser. Det skal ikke bli overkjøring, der assistenten gjør ting man ikke vil de skal gjøre. Så det handler om balanse. Og forståelse.

« Ja, hva er egentlig en optimal assistent?…. Det kan være små ting som at de vet hvordan jeg vil at håret mitt skal se ut når vi går ut døra, eller hvordan jeg ønsker at sengetøyet mitt skal brettes »

Og forståelse er enormt viktig. En assistent må forstå at de jobber i et hjem. De jobber med et menneske. Og mennesker har både gode og dårlige dager. Vi kan ikke legge en dårlig dag på vent av hensyn til assistenten på jobb. Nei, for jobben deres er vårt liv. Og noen av oss har assistanse 24/7. Vi kan ikke legge en dårlig dag på vent for alltid. Det er ikke sunt, og dette må en assistent forstå. Det er ikke personlig og rettet mot personen på jobb. Det er hverdagen vår. De må vise forståelse, de må lese oss.

« Når man da i tillegg må bruke energi på å gi detaljerte instrukser for å få ting gjort, så har man plutselig ikke så mye mer energi til å gjøre ting man faktisk liker»

Den perfekte assistent er selvdreven, men ydmyk. Forståelsesfull og har empati. Kreativ og løsningsorientert.

Den perfekte BPA assistent tilpasser seg vår dagsform og vårt humør, og tar ikke en dårlig dag personlig – for jobben deres er livet vårt.

Tekst: Malin F. Pedersen
Foto: Frank Pedersen