BPA og minoritetsbakgrunn

Sammen med advokat Geir Lippestad og BPA-rådgiver Sadia Jabeen Iqbal, holdt Prima Assistanse i juni et gratis og åpent webinar om BPA-ordningen for personer fra minoritetsgrupper. Lippestad er advokat, lokalpolitiker og har arbeidet i over 15 år med juridiske problemstillinger i forhold til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Han har også lang personlig erfaring som arbeidsleder for eget barn. Iqbal på sin side er BPA-rådgiver hos Prima Assistanse, og er en sterk og viktig stemme i arbeidet med og for personer og familier med minoritetsbakgrunn og funksjonsutfordringer. Dette seminaret setter fokus på ulike erfaringer og dilemmaer knyttet til BPA og minoritetsbakgrunn.

Fremme likestilling og forhindre diskriminering

Det er forståelig at mange føler at kulturelle forskjeller ikke fanges opp eller blir forstått. Likestillingsloven av 2017 tar tak i nettopp dette likestillingsarbeidet, og er noe kommunene må kjenne til. Loven bygger på helt fundamentale prinsipper, og legger til grunn at man ikke skal diskrimineres på bakgrunn av blant annet etnisitet, religion, livssyn og funksjonshemning. Faktisk skal det legges særlig vekt på å bedre kvinner og minoritetsgruppers stilling, og jobbes med å bryte ned samfunnsskapte barrierer. Det er med andre ord viktig å ha en kulturell tilnærming ved vurdering og utforming av en BPA-ordning.

 

Viktig regelverk og dokumenter

BPA-ordningen som ble rettighetsfestet i 2015 er komplisert og med mye rom for ulik kommunal tolkning. Heldigvis utformet Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 Rundskriv I-9/2015, som gjør det enklere å sette seg inn i og hva som omfattes av ordningen. Ønskes det å gå enda mer i dybden, finnes det også rundskriv fra 2000 og 2005, i tillegg til en opplæringshåndbok utstedt av Helsedirektoratet. I tilknytning BPA og minoritetsbakgrunn, kan det i tillegg anbefales å lese doktorgradsarbeidet fra Beitostølen Helsesporttjenester, som belyser hvorfor så få med minoritetsbakgrunn kommer dit.

 

Hva BPA omfatter

BPA omfatter:

Assistansemottakers ønsker og behov

Husk at det skal legges stor vekt på hva assistansemottakeren mener, ønsker og har behov for. Det er ikke opp til kommunen å vurdere hva som er «riktig» bruk av tildelte timer i en BPA-ordning, så lenge det faller inn under vedtakets omfang og er innenfor rimelighetens grenser. Med tanke på BPA og minoritetsbakgrunn, er det spesielt viktig å sette seg inn i ulike kulturelle forskjeller og behov i vurderingen av en søknad, og gjerne bruke ekstra tid for å gjøre en rettferdig vurdering. Har noen et ønske om å bruke assistenter til å dra til kirken, moské e.l. eller til å kjøpe inn eller tilberede mat etter en spesiell type diett, er dette noe assistansemottaker selv skal kunne bestemme.

Få søker om BPA

Iqbal har lang erfaring med å jobbe med BPA og minoritetsbakgrunn. Dessverre er det ofte mangel på kunnskap om funksjonsnedsettelser blant minoritetsgrupper, til tross for at en stor andel har en funksjonsnedsettelse. En observasjon er at mange fra slike grupper ikke søker om BPA, hvorav noen årsaker er:

 

Utfordringer i minoritetssamfunn

Basert på Iqbals egne erfaringer med BPA og minoritetsbakgrunn, er det mange med minoritetsbakgrunn og funksjonsnedsettelse som føler at de mangler et sosialt nettverk. De selv, eller foresatte dersom det er mindreårige barn med funksjonsnedsettelse, opplever ofte å bli ekskludert i sosiale sammenhenger. De opplever også ofte dobbel diskriminering eller dobbelt opp med utfordringer, da både som funksjonshemmet og som del av en minoritetsgruppe. Mange savner rollemodeller og muligheten til å bli sett på lik linje med andre mennesker – å bli anerkjent som den personen de er og ikke vurdert ut ifra sin funksjonsnedsettelse. Det er ofte manglende vilje i lokalsamfunnet til å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser da de ikke blir vurdert som en del av samfunnet, og det er for eksempel et større antall personer med funksjonsnedsettelse med minoritetsbakgrunn på spesialskoler og institusjoner i Norge. Dette kunne vært unngått ved mer bruk av BPA.

Tilrettelegging av BPA ved minoritetsbakgrunn

Lurer du på mer omkring BPA og minoritetsbakgrunn? Ta kontakt med oss direkte, så bistår vi deg gjerne. Vi anbefaler deg også å se våre andre webinarer som tar for seg BPA og studentliv, BPA når du er foresatt og verge, BPA og familieliv, BPA ved reise og aktivitet og BPA for politikere og kommuneansatte.

Hvorfor velge Prima Assistanse?

Våre sertifiseringer

ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
Instagram