#blikjentmedprima: Mette, BPA-koordinator

Jeg heter Mette og jobber som BPA-koordinator i Prima Assistanse Vestland. Jeg er utdannet sosionom og har erfaring fra arbeid innen ulike felt, som blant annet psykisk helse, sosialrådgivning og kriminalomsorg.

Jeg er en åpen og positiv person som er glad i å bli kjent med nye mennesker. Jeg har spilt håndball i mange år, og er ellers glad i å gå turer og å være i aktivitet. Å være sammen med gode venner og familie er også en stor del av min hverdag.

Hva er BPA for meg?

Jeg har selv vokst opp med  brukerstyrt personlig assistanse BPA i hjemmet, da min far hadde MS og benyttet seg av assistenter fra jeg var ung. Jeg har fått kjenne på hvilken frihet BPA gir – ikke bare til den som mottar assistansen – men også hele familien.

Det er nettopp denne friheten jeg jobber for at alle mennesker med funksjonsvariasjoner og deres pårørende skal ha i deres liv.

Hva jobben som BPA-koordinator betyr for meg

Som BPA-koordinator i Prima Assistanse i Bergen jobber jeg med oppfølging av arbeidsledere og deres assistenter. I tillegg er jeg ansvarlig for oppstart av nye BPA ordninger på kontoret, noe som blant annet innebærer opplæring og rekruttering.

Min jobb er å bidra til at arbeidslederne er trygge i sin rolle. Når jeg er på jobb er det ingen dager som er like, nettopp fordi arbeidsoppgavene mine varierer avhengig av situasjonen.

Å jobbe tett på flinke arbeidsledere, varierte dager og dyktige kollegaer er noe av det kjekkeste med å være koordinator i Prima!

Lokale BPA-koordinatorer og kontaktpersoner i Prima Assistanse

Prima Assistanse er opptatt av at alle skal få leve sitt liv på sine premisser. De lokale kontaktpersonene i Prima Assistanse er tilgjengelige og nære arbeidslederne.

Vi vet at det å ha frihet til å leve kan romme utallige måter å leve på, og derfor er det viktig at vi skreddersyr hver BPA-ordning etter den enkeltes ønske.