ALS og BPA

Tekst: Hege Tegler

Prima Assistanse har et eget team med kompetanse på ALS -pasienter, slik at vi kan levere best mulig BPA -tjeneste til denne gruppen.

Hva er ALS?

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en sjelden nervesykdom der nerveceller i hjernen og ryggmargen svinner hen og blir borte. Dette medfører gradvis økende lammelser og muskelsvinn, og hos noen kognitive vansker.

Det er en progredierende sykdom som betyr at tilstanden utvikler seg med tiden.

 

Viktig med kompetanse

I Prima Assistanse har vi et eget team med kompetanse på ALS-pasienter. Dette for å kunne levere gode tjenester til denne gruppen.

Både vedtakseier og pårørende rundt kan ha behov for tett oppfølging og en BPA-ordning som tilpasser seg sykdommens utvikling. Situasjonen kan endre seg raskt, og da er det viktig å ha en leverandør som tilpasser seg dine behov.

Assistenter som jobber i ordninger med alvorlige syke kan trenge ekstra oppfølging og veiledning. Vi i Prima Assistanse tilbyr derfor også tett oppfølging av assistenter som står i krevende arbeidshverdager.

 

Sjef i eget liv

Funksjonshemmede med et assistansebehov har en rett til å få organisert sitt tjenestebehov som BPA – brukerstyrt personlig assistanse.

For mange betyr det forskjellen mellom å bo hjemme istedenfor på institusjon. Det er selvfølgelig du som vet hva du trenger i din hverdag, og kombinert med Prima Assistanse sin erfaring skaper vi BPA-ordninger som gir et verdig liv på tross av sykdom.

Kontakt oss

Ønsker du å skreddersy din BPA, slik at det passer i ditt liv og med dine behov?

Kontakt  vår leder for kvalitet- og utvikling, Aina Hatletvedt: [email protected]

Klikk her for oversikt over våre lokalkontor.