#blikjentmedprima: Johannes, markedskonsulent

Tekst: Johannes Loftsgård

Hei alle sammen,

Nå skal dere få bli litt bedre kjent med meg. Noen vil kanskje se på det som en negativ ting at jeg kom ut av magen til min mor tre måneder for tidlig og fikk som følge av dette diagnosen Cerebral Parese og havnet i rullestol. Jeg velger heller å se på det som positiv ting, for hadde ikke dette skjedd, hadde jeg ikke vært den jeg er i dag. Nemlig en 26 år gammel mann som kommer fra Rollag i Numedal. Det er heller ikke sikkert jeg hadde vært så samfunnsengasjert, filminteressert og glad i fotball som jeg er. Fargen på favorittlaget mitt er blått og holder til i London, Chelsea FC. Favorittfilmene mine er alt ifra Gudfaren til The Theory Of Everything. Konsertopplevelser er også noe jeg setter utrolig pris på og er et enormt savn nå i korona-tiden. Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves, sies det. For min del er det som ventes på en enorm konsert med Elton John i Telenor Arena i september. Jeg krysser fingre og hjul for at høsten er god mot meg. Jeg liker å være der for de jeg er glad i og tilbringe tid med dem, enten i form av et kaffe-slabberas eller lange reiser- enten i Norge eller utlandet.

Mitt frivillige arbeid i NHFU har blant annet gitt meg et bredere nettverk av venner og mer kunnskap om funksjonshemmedes rettigheter. Jeg er en forkjemper for at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha like muligheter som andre. Muligheten til å leve et fritt og selvstendig liv, ta en utdannelse, ha et sosialt liv og være en god sønn/datter, bror/søster, kjæreste/ ektefelle. Et frigjøringsverktøy som gjør alt dette mulig er Brukerstyrt Personlig Assistanse, heretter kalt BPA.

Hva er BPA for meg?

For meg har BPA forandret livet mitt på så mange forskjellige måter. En av dem er at jeg slipper å være så avhengig av familien min. Med BPA kan jeg være min egen herre. De opererer som mine armer og ben, så derfor kan jeg hjelpe kjæresten min med å flytte, dra på ferieturer og jeg kan styre mine egne dager. Det å kunne besøke familien min uten å be dem om hjelp til basale ting, er også noe jeg synes er verdifullt. Med BPA føler jeg at man blir mer ansvarsbevisst og må tre inn i voksenlivet litt raskere enn mine jevnaldrende, noe som selvfølgelig har sine positive og negative sider, men mest positive.

Hva er din rolle hos Prima?

I Prima jobber jeg i markedsavdelingen, som markedskonsulent. Avdelingen har ansvar for å promotere Prima Assistanse på en god måte gjennom ulike prosjekter, webinarer og ved å reise rundt og stå på stand på ulike arrangementer. Rett og slett være der folk er. Mitt hovedansvar, per nå, er å jobbe med et prosjekt som retter seg mot unge voksne.

Hovedgrunnen til at jeg personlig har valgt Prima som leverandør, er rett og slett fordi man blir tatt på alvor, hørt og sett som arbeidsleder. Det spiller ingen rolle om man er flunkende ny arbeidsleder eller har vært det i en mannsalder. Alle spørsmål blir besvart selv om man har spurt om det hundre ganger tidligere. Prima er også flinke til å følge deg opp og gi deg god opplæring slik at du kan bli en så god arbeidsleder som mulig. Alle verktøyene Prima bruker er digitalisert, så kommunikasjonen mellom arbeidslederne og veilederne flyter lett. Noe annet som gjør at jeg opplever Prima som bedre enn andre leverandører, er åpenheten og forståelsen veilederne viser oss arbeidsledere.