Vil du være med å gjøre drømmer virkelige?

Mange med funksjonsnedsettelser har behov for assistanse i hverdagen for å kunne leve fritt og selvstendig på lik linje med andre i samfunnet. Som brukerstyrt personlig assistent får du en variert jobbhverdag hvor du utgjør en stor forskjell i noens liv.

I jobben vil du bistå med dagliglivets gjøremål, annen praktisk bistand og legge til rette for et aktivt liv både i og utenfor hjemmet. Avhengig av akkurat din arbeidsleder og hens assistansebehov kan dette for eksempel inkludere matlaging, shopping, bilkjøring, personlig pleie, jobb eller skole.

Les mer om det å jobbe som BPA-assistent her.

Alle søkere må ha arbeidstillatelse (som norsk statsborger har du automatisk dette) og plettfri vandel.

Åpen jobbsøknad