Andre tjenester

  • Funksjonsassistanse: Trenger du assistent for å være i jobb?

  • Eldre dame sammen med kvinnelig assistent som holder armen rund henne. De smiler begge til kamera.

    Helse- og omsorgstjenester