Brukerstyrt personlig assistent: Jobb med og for mennesker

Hva er en assistent og hvilke oppgaver har de?

Å jobbe som brukerstyrt personlig assistent er variert og givende. Du jobber med mennesker som trenger assistanse i hverdagen, enten det gjelder dagligdagse gjøremål som å smøre brødskiver og hjelpe til med tannpuss, eller andre oppgaver som å tilrettelegge for trening eller vennebesøk.

Du kommer tett på livet til den du er assistent for, så det er viktig at dere har god kjemi. Viktigst av alt, er at du er med på å sikre at den du assisterer får frihet og selvstendighet til å leve livet slik hun eller han selv ønsker.

Landsdekkende tilbyder av BPA-tjenester

Prima Assistanse har kontor over hele Norge, og du finner lokalkontorene våre i Agder, Follo, Telemark, Innlandet, Midt-Norge, Møre og Romsdal, Stor-Oslo, Østfold, Rogaland, Romerike, Troms og Finnmark, Vestfold og Vestland. Se oversikt her.

Vi har også et eget BPA-råd som består av mennesker som har personlig erfaring med brukerstyrte personlige assistenter. Prima Assistanse er opptatt av å levere tjenester som er mest mulig skreddersydd hver enkelt og vi utvikler alltid egen kompetanse basert på erfaringer, ris og ros.

Kvinne i rullestol sammen med det lille jentebarnet sitt på grønt gress og bed fjell i bakgrunnen. Kvinnen peker på noe. Kvinnelig assistent sitter ved siden av og smiler.

Assistanse til å leve som alle andre

Brukerstyrte personlige assistenter (BPA-assistenter) er med på å skape en meningsfylt hverdag for personer som av ulike årsaker har behov for assistanse. Enten det er bistand til å komme opp av sengen, til å dra på trening eller til å besøke venner – en assistent er med på å sikre frihet, muligheter og fleksibilitet for personen med assistansebehov.

Dette er en jobb der ingen dager er like, der timelister og arbeidsoppgaver fastsettes av arbeidsleder (vanligvis personen som mottar assistansen). Likeverd og likestilling er nøkkelord når man jobber som personlig assistent, og som ansatt vil du få grundig opplæring og oppfølging.

Hvordan kontakte oss?

Vi vil gjerne høre fra deg! Du kan ringe oss på telefon 22 150 100 eller sende oss noen ord på e-post til [email protected]. Det ligger også et kontaktskjema på vår nettside som du kan fylle inn, og på våre nettsider finner du oversikt over ledige stillinger her. Vi kan også gi hjelp til å søke om BPA.

Ofte stilte spørsmål

Hvem benytter seg av BPA-assistenter?

Personer som mottar brukerstyrt personlig assistanse, også kalt BPA, har ulik bakgrunn og forutsetninger. Det er barn, foreldre med barn, studenter og voksne. Formålet med BPA er å gi personer med funksjonshemming og stort hjelpebehov frihet til å styre hverdagen sin selv, på lik linje med andre. Retten til brukerstyrt personlig assistent er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d.

Hva betyr det at tjenesten er brukerstyrt?

Hovedformålet med BPA er å gi brukeren et aktivt og selvstendig liv. Det at assistentordningen er brukerstyrt betyr at det er den som har behov for assistansen (eller hans/hennes nærmeste) som selv administrer egen hverdag og den som skal være assistent, hva de skal bistå med samt når de skal bistå. Det er brukeren som bestemmer over arbeidshverdagen til assistenter, men det er samtidig Prima Assistanse som har selve arbeidsgiveransvaret.

Hvilke krav er det til en BPA-assistent?

Det er ingen formelle utdanningskrav for å jobbe som brukerstyrt personlig assistent. Det kreves plettfri vandel, du må ha fylt 18 år og det er viktig at du har god kjemi med den du skal jobbe for. Du bør være fleksibel, vennlig innstilt og glad i å omgås mennesker. Enkelte stillingsutlysninger vil inneholde informasjon om spesielle kvalifikasjoner som er ønsket, for eksempel førerkort og språk. Det kan også være ønske om en viss aldersgruppe og kjønn ved noen stillinger. På et eventuelt jobbintervju vil man gjerne kunne se om det er en god match mellom arbeidssøker og personen med assistansebehov.

Hvordan får jeg en personlig assistent jobb?

Høres stillingen som assistent ut som noe som kunne passet deg? Vi i Prima Assistanse er alltid på utkikk etter dyktige assistenter. Det ligger til enhver tid ute stillingsutlysninger på vår nettside, og vi oppfordrer deg til å se igjennom disse for å se om du finner en stilling som kan passe deg. Du er også velkommen til å sende en åpen søknad til ditt lokalkontor, gjerne med en liten videosnutt der du presenterer deg selv. Har du noen spørsmål må du gjerne ringe oss, eller sende en e-post. Vi hører gjerne fra deg!