BPA Vestfold: Unik lokal kjennskap

Du finner Prima Assistanse over hele Norge, blant annet i Sandefjord. Vi har lokalkunnskap om ditt nærområde slik at vi kan skreddersy din ordning nettopp der du bor. Vårt kontor består av dyktige koordinatorer med lang erfaring innen BPA. Vestfold er området som dekkes fra Sandefjord, mens Telemark dekkes av kontoret på Stathelle.

Hvem kan få BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble i 2015 rettighetsfestet, noe som innebærer at du har rett  på denne ordningen dersom du oppfyller kravene. Det vil si at du må:

  • Være yngre enn 67 år når du søker
  • Ha et stort/omfattende behov for bistand (minst 32 timer)
  • Ha et vedvarende behov for assistanse (ut over 2 år)

Dersom du ikke oppfyller alle kravene, anbefales det likevel å søke. Det finnes unntak, i tillegg til at kommunene har myndighet til å innvilge BPA til tross for at ikke alle kravene innfris.

 

Ulike tolkninger

Det er kommunene som mottar og vurderer søknader om BPA, og det er dokumentert at disse kan ha svært ulike tolkninger av regelverket. Helse- og omsorgsdepartementet utstedte derfor rundskriv I-9/2015 for å sikre en felles forståelse. Til tross for dette, er det enda forskjeller mellom kommunene (og bydelene).

 

Ettersom Prima Assistanse har lokalkontor over hele landet, har vi den unike fordelen at vi kjenner godt til de ulike forskjellene. Det gagner deg stort, ettersom vi kan bistå med å utforme din BPA-søknad i tråd med lokalkunnskapen vi innehar.

Kontakt oss angående BPA (Vestfold)

Du når oss alle hverdager mellom klokken 09:00 og 17:00, og får raskest tak i oss ved å ringe 40 46 56 88. Du er også velkommen til å sende en e-post til [email protected].

Prima Assistanse har siden 2013 levert tjenester innen BPA. Innlandet, Stor-Oslo, Telemark, Agder og Vestfold – dette er bare noen av de mange fylkene hvor du finner våre lokalkontor. Vi er her for deg – over hele Norge.