BPA Trysil: Vi er din pålitelige støttespiller

Prima Assistanse har lang og bred erfaring innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA), noe som innebærer at vi også til enhver tid er oppdatert på reglementet, kriterier og eventuelle endringer. Vi er din støttespiller, samarbeidspartner og pålitelige tjenesteyter for BPA – Trysil som ellers i landet.

Mye informasjon, ulik tolkning

Har du en nedsatt funksjonsevne og er nysgjerrig på ordningen? Det kan være vanskelig og overveldende få oversikt over alt av reglement som er gjeldende for BPA. Noen av lovene og rundskrivene du anbefales å sette deg inn er blant annet:

Frykt samtidig ikke, for du er absolutt ikke alene om å være usikker på tolkningen av lovgivningen. Mange kommuner og bydeler sliter med akkurat det samme, med flere eksempler på helt ulik forståelse av ordningens regler og premisser. Med Prima Assistanse på laget, får du klarhet i alt du lurer på.

Har du rett på BPA?

Det viktigste spørsmålet for deg, er gjerne hvorvidt du har krav på BPA eller ei  - og eventuelt hvor mange timer. I all hovedsak er det tre kriterier som skal være oppfylt:

  • Du må være yngre enn 67 år når du søker om BPA
  • Du må ha et langvarig assistansebehov, dvs på minst 2 år
  • Du må ha et omfattende assistansebehov, dvs på minst 25-32 timer per uke

Du kan få innvilget BPA dersom du ikke oppfyller alle kravene, men dette er da opptil kommunen å avgjøre. Du har altså ikke rett på innvilget ordning, men kan få det dersom kommunen vurderer det som hensiktsmessig. Vi i Prima Assistanse hjelper deg med søknadsskrivingen.

Kontakt oss angående BPA (Trysil og omegn)

I 10 år har vi levert landsdekkende tjenester innen BPA. Innlandet dekkes av våre erfarne ansatte på Bekkelaget, og vil være ditt lokalkontor dersom du bor på Trysil.

Vil du lese mer om BPA, har vi en rekke ressurser her på nettsiden. For deg som vil vite mer om hva ordningen kan betyr for deg, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Våre åpningstider er fra 08:00 til 15:00 alle hverdager, og du kan enten komme innom kontoret eller ringe 95 20 15 35. Du kan også sende en e-post til [email protected].