BPA Lillehammer: Få hverdagen tilbake for hele familien

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan gjøre familielivet enklere, enten det er den foresatte eller barnet som har behov for BPA. Lillehammer er blant lokasjonene hvor du finner Prima Assistanse, som gjerne bistår deg med å finne rette person for deres ordning.

 

En normal hverdag
Hensikten med BPA-ordningen er å legge til rette for en så normal hverdag som mulig gjennom frihet til å styre tjenester så vel som hverdagen selv. Den som mottar tjenester i form av BPA har et langvarig og stort behov for assistanse. Har du foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne, er BPA et av de avlastningstiltakene du kan ha rett på.

 

Avlastning på grunn av egen funksjonsnedsettelse

Det er en myriade av årsaker til hvorfor man kan ha behov for brukerstyrt personlig assistanse. Har du foreldreansvar og samtidig varige utfordringer som gir rett til BPA? Da kan BPA-tilbudet skreddersys behovet til den som har stadfestet tjenesten. For noen kan det være at assistenten bidrar med huslige hverdagsoppgaver slik som matlaging, levering og henting i barnehage, kjøring til og fra fritidsaktiviteter eller stell og rydding i hjemmet. Det er den som har mottar BPA som avgjør hvordan assistansen skal se ut.

 

Avlastning på grunn av barnets funksjonsnedsettelse

BPA som følger barnets behov kan se lik ut som det beskrevet over, men det vil også være naturlig at assistenten følger barnets hverdag nærmere. Kanskje er det behov for hjelp til personlig hygiene og stell, tilstedeværelse på aktiviteter og skolen, eller under sosiale sammenkomster. Det er arbeidslederen, som ofte vil være de med foreldreansvaret i slike tilfeller, som organiserer og leder arbeidet til assisten(e). Det skal samtidig være slik at det er barnets behov som står i fokus, og ikke foreldrenes.

 

Prima Assistanse – kort om oss

Vi er opptatt av nærhet til de som mottar våre tjenester. Nærhet geografisk, men også i en felles forståelse av hva en god BPA-ordning skal bestå av. Vi har et eget BPA-råd som et eget tiltak for å sikre kvaliteten, men også utviklingen av våre tjenester. Rådet er satt sammen av likemenn fra alle regioner. Kravet til rådsmedlemmene er at de selv mottar BPA. Dette er med på å sikre at alle stemmer blir hørt i prosessen med å skape BPA-tjenester preget av likeverd og personlig tilpasning.

 

BPA Lillehammer og omliggende områder

Bor du i Lillehammer eller omegn, og trenger BPA? Du søker Lillehammer kommune om dette, som vil avgjøre om du har rett på BPA og deretter hvilket timeantall som eventuelt innvilges.

 

Prima Assistanse bistår med informasjon om hvordan du søker om BPA, hvordan tjenesten kan se ut for deg og din familie, og vi bistår deg med å rekruttere assistenter som passer deg, dere og familien sine behov. Ikke nøl med å ta kontakt – vi hjelper gjerne med råd, veiledning og deling av våre erfaringer.

 

Kontakt oss i dag
Er det noe vi i Prima Assistanse kan, så er det BPA. Innlandet dekkes av våre dyktige ansatte på Bekkelaget, og vil være ditt lokalkontor dersom du bor i Lillehammer. Våre åpningstider er fra 08:00 til 15:00 alle hverdager, og du kan enten komme innom kontoret eller ringe 95 20 15 35. Du kan også selvsagt sende e-post til [email protected]. Vi ser fram til å høre fra deg!