BPA

Brukerstyrt personlig assistanse

Stolt leverandør til kommuner i Vestland

BPA fra Prima Assistanse gir deg fleksibilitet og frihet til å leve ditt liv slik du selv ønsker.
Vi legger til rette for en smidig BPA-ordning tilpasset dine ønsker og behov.

Vi har lokalt kontor i Bergen
med tilgjengelige medarbeidere som er her for deg.