Funksjonsassistanse

Funksjonsassistanse, også kalt funkass, er en ordning der du som har en funksjonshemming, er blind eller svaksynt kan få en assistent med deg på jobb. En assistent som hjelper deg med praktisk tilrettelegging i jobbsammenheng sånn at DU kan jobbe selvstendig.

Om du har hjemmekontor, jobbreise eller en arbeidsplass å reise til så kan funksjonsassistenten din være med.

Hva er Funksjonsassistanse?

En funksjonsassistent gir deg praktisk bistand på arbeidsplassen, en assistent som gir deg mulighet og friheten til å kunne jobbe! Det kan være praktiske gjøremål som for eksempel: hente ting, av- og påkledning, kopiering, skriving, bistå i lunsjen eller være med deg på jobbreise.

Du bestemmer helt selv hvem som skal jobbe for deg. Du er selv arbeidsleder for dine funksjonsassistenter, som vil si at du forteller dem hva du vil ha hjelp til og at du selv holder styr på timeforbruk i forhold til ditt timevedtak.

Ung kvinnelig assistent hjelper ung kvinne i elektrisk rullestol med å ta på seg en jakke. Kontorlandskap.

Hvem kan søke?

Funkass er for deg som...

Funkass er for deg som har behov for assistanse for å kunne skaffe deg jobb, beholde jobben din eller lærlingplassen din. Hvis du allerede er i jobb og utfyller kriteriene for å kunne trenge en funkass, da kan du søke.

Vi hjelper deg gjerne!

Hvordan søke?

Du søker NAV om å få funksjonsassistanse, som innvilger for et år av gangen - med vedtak per kvartal. NAV dekker lønnsutgiftene til assistenten og antall timer vurderes individuelt.

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hvorfor bør jeg ha funksjonsassistanse gjennom Prima Assistanse?

  • Vi bistår med søknaden din og ordner det praktiske for deg
  • Vi bistår med rekruttering av funksjonsassistenter og opplæring. Prima Assistanse vil ha arbeidsgiveransvar og bla.a. følge opp sykefravær
  • Du vil få god opplæring, rådgivning og tilrettelegging for god arbeidsledelse
  • Ved sykdom og ferie bistår vi med å skaffe vikar
  • Vi tar oss av rapportering til NAV
  • Vi deltar på evalueringsmøter

  I tillegg har du alltid mulighet til å kontakte din lokale koordinator dersom du har spørsmål rundt din ordning.

  Hva dekker ordningen?

  Ordningen dekker utgifter til nødvendig, praktisk hjelp i arbeidssituasjonen. Du kan finne mer informasjon på NAVs nettsider.

  Kan dere bidra med praktisk hjelp i søknadsprosessen?

  Vi kan bistå med søknaden, samt informere og snakke med arbeidsgiver hvis du ønsker det. Vi har lokalkontor en rekke steder i landet, så ta gjerne kontakt med oss i dag.

  Hva er nedre aldersgrense for å få funksjonsassistanse?

  Du må være minimum 16 år for å kunne få funksjonsassistanse.

  Kan funksjonsassistanse kombineres med BPA?

  Funksjonsassistanse kan kombineres med BPA. Dersom du også har BPA gjennom oss vil du ha to ordninger i Tamigo, én for funksjonsassistanse og én for BPA.

  Hvordan fungerer det med funksjonsassistent på arbeidsreiser?

  Du kan ta med din funksjonsassistent på arbeidsreiser der du har behov for bistand fra din assistent. Din koordinator vil bistå deg med å lage en reiseavtale.

  Dersom du ikke har nok timer i ditt ordinære vedtak til å gjennomføre reisen, kan din lokale hjelpemiddelsentral kontaktes for å søke om ekstra timer til reise.