BPA

Ønsker du Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som gir deg fleksibilitet og frihet til å leve ditt liv slik du ønsker? Prima Assistanse legger til rette for en smidig BPA-ordning tilpasset dine ønsker og behov. Vi har lokale kontor og tilgjengelige medarbeidere rundt omkring i landet. Vi er her for deg!

Dette kan vi hjelpe deg med i BPA-ordningen:

Opplæring i arbeidslederrollen av egen kontaktperson
Bistand til turnusplanlegging med et enkelt og effektivt digitalt system
Opplæring og eventuelt støtte i rekrutteringsprosessen
Bistand til utforming av annonser
Lokale arbeidsledersamlinger
Lokale kurs for assistenter
Lokale brannvern og førstehjelpskurs
Mulighet for forsterket arbeidslederstøtte i perioder der du kan trenge det

Dette står vår BPA-ordning for:

  • Arbeidsledere med BPA-ordning fra Prima Assistanse skal ha størst mulig frihet til å leve sitt eget liv og ta sine egne bestemmelser på lik linje med alle andre
  • Arbeidsledere skal til enhver tid oppleve at vi fullt ut tilfredsstiller de krav som blir stilt til oss.
  • Vi er opptatt av at våre assistenter skal trives godt i sin jobb og ha et godt arbeidsmiljø.
  • Assistentene skal føle seg verdsatt gjennom godt samarbeid og gode betingelser.

Ta kontakt for hjelp til å drifte din BPA-ordning

Fordeler med å velge Prima Assistanse i BPA-ordningen:

  • Egen kontaktperson
  • Lokal tilstedeværelse og tilknytning
  • Effektivt og enkelt timeføringssystem som kan benyttes på smarttelefon både for deg og dine assistenter
  • Lokale kurs og opplæring i arbeidslederrollen
  • Rask responstid på telefon og e-post

Kontakt oss