Wings for life

Bli med på Wings for Life!

Prima Assistanse trener til Wings for Life, som er et globalt løp – det vil si at folk i hele verden løper. Alt overskuddet fra løpet går til forskning på ryggmargsskader.

I år er løpet 9. mai klokka ett. Du laster ned en app for å delta.
Prima sponser deltagelse for alle våre assistenter og arbeidsledere som ønsker å delta.

Prima Assistanse har kontorer fra Kristiansand i sør, til Tromsø i nord. Og i Tromsø har Chris-Arne slengt seg med, og løper for de som ikke kan, i Wings for Life.

Hvem er du?

Jeg heter Chris-Arne, er 38 år og bor i Tromsø. På fritiden driver jeg med mange ulike aktivitet og liker å være i aktivitet samt at jeg liker å være sosial. Av ulike aktiviteter driver jeg med ski, snowboard, sykling og klatring.

Hva er BPA for deg?

Med BPA kan jeg gjøre det jeg har lyst til. Jeg kan velge når assistenten skal komme på jobb. Jeg kan velge hva assistenten skal gjøre. Og jeg kan velge hvem jeg vil ha til assistent. Med BPA kan jeg og greie å delta på de aktivitetene jeg liker å drive med.

Hvorfor trener du til Wings for Life?

Jeg er en som liker ulike utfordringer og tekte at det må være en fin måte å delta på. Ikke alle kan løpe og delta, heller. Men for min del vil det være å komme seg så langt som mulig.

Hvorfor har du valgt Prima Assistanse?

Prima har tettere oppfølging av arbeidsledere og assistenter enn jeg har vært vant til fra tidligere. Med lokalkontor tar de raskt tak i ting og jeg får den hjelpen jeg trenger for at jeg skal kunne være en stabil arbeidsleder.