Webinar: Spør om vaksiner – Dr. Wasim Zahid

Prima Assistanse inviterte den 7. april Dr. Wasim Zaid, spesialist i indremedisin og kardiologi, til å snakke om vaksiner og risiko forbundet med vaksinasjon. Kine Lyngås, leder av BPA-rådet i Prima, ledet webinaret og HR/admin-leder Kjersti Sandvik besvarte HR-relaterte spørsmål knyttet til BPA og vaksinasjon.  

 

Vaksiner – veien ut av pandemien?

Vi står midt i en verdensomspennende pandemi som har lammet store deler av verdenssamfunnet. Den har tatt mange liv og mange har blitt syke. Det ser ut til at vaksinen blir veien ut av dette uføret.

 

En vaksine er et medikament som tas for å forebygge en infeksjonssykdom. Mer spesifikt: en tablett eller injeksjon som skal stimulere immunapparatet uten å gjennomgå sykdom. Den vanligste formen er en injeksjon via sprøyte, i hoften eller overarmen. Det finnes mange vaksiner mot virus og bakterier som vi har brukt i mange år, slik som MMR, DTP, influensavaksine, HPV og BCG. På individnivå vil en vaksine hindre sykdom hos deg, mens den på befolkningsnivå vil hindre spredning av sykdom.

 

Immunitet

Å være immun betyr at du ikke får sykdommen selv om du blir smittet. Immunforsvaret vil gjenkjenne et virus eller en bakterie, og ødelegger det straks det kommer inn i kroppen. Immunitet kan være medfødt, du kan ha gjennomgått sykdommen og opparbeidet immunitet, eller du kan ha tatt en vaksine mot sykdommen. Immunforsvaret er kroppens system for å bekjempe infeksjoner. Systemet består av tre lag eller dimensjoner: barrierer (hud, slimhinner), iboende/medfødt (immunceller i blodet) og ervervet (etter sykdom eller vaksine).

 

Hva skjer når viruset kommer inn i kroppen?

Det tar tid fra viruset kommer inn i kroppen til du begynner å kjenne symptomer på sykdom. Inkubasjonstiden er mellom 1-5 dager. Viruset går inn i de forskjellige cellene som viruset er avhengig av for å leve. Via cellene lager de flere kopier av seg selv og spres. Immunforsvaret ditt jobber hardt mot dette, og du blir frisk igjen. Kroppen din tilegner seg informasjon om viruset mens det jobber, og lagrer informasjonen i kroppens hukommelse. Antistoffer blir dannet slik at neste gang du får viruset, kjenner kroppen det igjen og ødelegger viruset.

 

Vaksiner benytter seg av immunsystemet. Du tar en inaktivert versjon av viruset du ønsker å skaffe immunitet mot, og injiserer dette i kroppen med en vaksine. Kroppen lærer seg hvordan viruset ser ut, lagrer det i hukommelsen sin uten at du blir syk. Du får en injeksjon med en del av inaktivert eller dødt virus. Kanskje blir du øm i armen, litt ute av form en dag – og når du i virkeligheten får viruset, husker kroppen dette og du unngår å bli syk.

 

Flokkimmunitet

Hvis du har fått vaksine, er du beskyttet. Noen i samfunnet kan ikke ta vaksine grunnet underliggende sykdom, allergi eller andre årsaker. De får ikke den beskyttelsen vaksinen gir, og det solidariske prinsippet i flokkimmunitet er derfor veldig viktig. Vi som kan ta vaksinen kan beskytte de som ikke kan vaksinere seg.

Det er ingen tvil om at vaksiner fungerer. Sykdommer som tidligere tok livet av hundretusener av mennesker, er i dag praktisk talt utryddet. Difterivaksinen medførte for eksempel nesten en 100% reduksjon i forekomst av denne sykdommen, og i dag dør ingen av denne sykdommen.

 

Koronaviruset

Koronaviruset er en familie med forskjellige virus som typisk gir luftveissykdom. Tidligere har det gitt mild sykdom, to ganger tidligere har det ført til epidemier: Sars og Mers. I 2019 kom Covid-19, som gjerne kommer inn gjennom luftveiene og gir sykdom ned i lungene. Koronaviruset kan gi mild sykdom, som tegn på forkjølelse, slapphet og muskelverk. Det kan også ha et langt mer alvorlig forløp, med kraftig hoste, pusteproblemer, høy feber og alvorlig skade på lungene som krever sykehusbehandling. Noen pasienter blir så dårlige at selv ikke oksygen fungerer og de må legges på respirator.

 

Dagens vaksiner mot koronaviruset
I Norge har vi følgende vaksiner:

 

 • Pfizer/BioNTech
 • Moderna
 • AstraZeneca (satt på pause)
 • Janssen og Johnson & Johnson

 

Vaksinene fungerer på følgende måte:

 • De inneholder oppskriften for deler av viruset (piggene)
 • Denne oppskriften leses av cellene i kroppen din
 • Cellene dine lager så en liten del av viruset (piggene)
 • Immuncellene dine reagerer på disse piggene, og husker hvordan de ser ut
 • Neste gang du påføres koronaviruset, vil immunforsvaret drepe viruset med en gang, og du merker ikke engang at du fikk korona.

 

Hvor gode er vaksinene?

Vaksinene beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom ved at den hindrer alvorlig lungebetennelse, høy feber og innleggelse på sykehus. Vaksinen beskytter i mindre grad mot mild sykdom, og du kan fortatt bli litt forkjølet.

 

Hva med bivirkninger?

Når millioner av mennesker vaksineres, vil noen oppleve bivirkninger. Milde, forbigående bivirkninger kan være feber, hodepine, muskelsmerter og tretthet. Alvorlige bivirkninger er svært sjeldent, men under overvåkning. AstraZeneca vaksinen er stoppet i flere land, og det europeiske legemiddelverket har konkludert med at vaksinen kan ha alvorlige men sjeldne bivirkninger. Her er det opp til hvert enkelt land om man ønsker å benytte vaksinen eller ikke.

 

Hva skjer videre?

Flere blir vaksinert, og færre blir syke.

Færre blir innlagt på sykehus og færre dør.

De som er vaksinert, sprer ikke sykdommen videre.

Samfunnet blir normalt igjen.

 

Innsendte spørsmål

 1. Er det trygt å ta vaksinen for de som går på behandling med immundempende behandling? Bør man ta pause i medisinering før og etter vaksine? Er det økte bivirkninger for de som tar immundempende medisiner?

 

Her er det ikke et generelt riktig svar, det er mange tilstander og behandlinger. Mennesker med dårlig immunforsvar er mer utsatt for å få alvorlig Covid, men det må vurderes på individnivå. Det er ikke foreløpig tegn på at det er økte bivirkninger, men ta det opp med legen din om du er usikker.

 

 1. Jeg har tatt en dose med AstraZeneca, hva gjør jeg nå?

Det er det mange som lurer på. Blir det avgjort at AstraZeneca tas ut, er det flere muligheter. Kanskje får dere kun den ene injeksjonen, kanskje får dere andre dose med en annen vaksine eller kanskje begynner dere ny vaksinering med en annen produsent. FHI kommer med mer informasjon.

 

 1. Kan man få corona selv om man er vaksinert? Hva med mutasjoner?

Hos de fleste vil vaksinen hindre sykdom. Om du blir syk kan sykdomsforløpet endres slik at du ikke blir like syk. En mutasjon kan gi en snillere, men også farligere variant. Får vi vaksinert mange, raskt, får viruset mindre sjanse til å mutere seg.

 

 1. Må vi ta vaksinen årlig?

Det kan tenkes at koronaviruset blir en årlig hendelse, her må vi vente og se.

 

 1. Kan BPA-assistenter pålegges å ta vaksine?

Nei. Den myndigheten faller ikke inn under styringsretten til arbeidsgiver i utgangspunktet. Det er visse unntak, for eksempel om arbeidsleder i risikogruppen eller om det er tydeliggjort før ansettelse at vaksine er et krav.

 

 1. Er det lov å spørre ansatte/ jobbsøkere om de er vaksinert?

Ja. Etter arbeidsmiljøloven kapittel 9, er det lov å innhente informasjon dersom opplysningen er nødvendig for å utøve de arbeidsoppgaver som er tilknyttet stillingen.

 

 1. Kan det få konsekvenser for assistenter om de velger å ikke ta vaksine?

Man kan ikke kreve at noen vaksiner seg, men hvis arbeidsleder har medisinske grunner til å kreve at de ansatte er vaksinert, så kan arbeidsgiver kunne skifte ut assistenter. Arbeidsforholdet skal avsluttes under ryddige forhold.