Utvidet Fokus på Lederutvikling

Tekst: Hege Tegler

«Å finne seg selv som leder i egne omgivelser, spesielt uten tidligere erfaring eller ønske om lederskap, er en utfordrende oppgave» forteller Aina Hatletvedt.

Hun er prosjektleder for det nye lederutviklingskurset, som er ment for arbeidsledere som skal styre egen assistanseordning.

Gjennom arbeidslederundersøkelser ble det tydelig at det var behov for å tilby videreutvikling av ledelseskompetansen blant våre arbeidsledere.

Kursoppbygging

Kurset er designet for å passe inn i en travel hverdag, men krever likevel dedikert tid og motivasjon fra deltakerne for å utvikle sin lederkompetanse. Minimum ett års erfaring som arbeidsleder er påkrevd, da mye av kurset bygger på deltakernes egne erfaringer.

Kurset består av 5 Teams-møter med en varighet på 2 timer hver (med en 15-minutters pause), spredt over 6 måneder. Teams-møtene inkluderer en kort undervisning og introduksjon til temaet, etterfulgt av erfaringsutveksling, dialog og ulike oppgaver.

Mellom Teams-møtene vil det være korte oppgaver gjennom en digital plattform kalt MyQuest, som er tilgjengelig for deltakerne. Disse oppgavene tar 15-30 minutter å fullføre og oppfordres til å bli gjennomført før neste Teams-møte for optimalt utbytte.

 

Kursbevis

Deltakerne kan forvente et profesjonelt kurs utviklet i samarbeid med eksperter innen ledelse, inkludert personer med doktorgrad i ledelse og erfaring fra NTNU's masterprogram.

En av hovedfokuspunktene er selvrefleksjon og å forstå seg selv bedre som leder, noe som vil lette samhandling med assistentene i BPA-ordningen.

Deltakerne vil også få tilgang til effektive verktøy for å håndtere oppgaver som å gi og motta tilbakemeldinger som arbeidsledere.

Ved å delta på alle Teams-møtene og fullføre oppgavene i den digitale plattformen, vil deltakerne motta et kursbevis for sin deltakelse på lederutviklingskurset.

Påmelding

Dersom du ønsker å delta kan du melde din interesse til din koordinator. Når endelige datoer for kursene er klart sender vi ut en påmeldingslink der du kan melde deg på.