Mennesker er mennesker

Tekst: Kjetil Solheim

3. desember var det FN’s internasjonale dag for funksjonshemmede.

Ulykker og sykdommer rammer uvilkårlig og hardt. Etter å ha jobba tett på mennesker som har opplevd dette i ett år har det stadig slått meg hvor stigmatisert og diskriminert disse menneskene er.

I året der rasisme og sosial isolering har vært hyppig diskutert er det vanskelig å forstå at det norske samfunnet fortsatt aksepterer holdninger fra tiden da kvinner var tiltenkt kjøkkenbenken, nordlendinger ikke var ønsket i Oslo og ordet Pakistaner kunne forkortes.

Det er vondt å se at den sosiale isoleringen funksjonshemmede opplever, er så sosialt akseptert, og at det på tross av tydelig lovverk så neglisjert av så mange kommuner og saksbehandlere.
Må det bli slutt på definering av mennesker utifra funksjonsvariasjoner. Måtte alle få frihet til å leve det livet de selv ønsker. Mennesker er mennesker - ferdig snakka.

Kjetil Solheim, BPA avdelingsleder Prima Midt-Norge