Lykke

Alle barn er barn, og med BPA får Lykke mulighet til å være nettopp det - et barn.
Hun får hjelp til å leke, føle mestring og hjelp til å delta i fellesskapet.

Mamma Marte forteller

Lykke fikk hjernehinnebetennelse da hun var 8 måneder gammel, og etter flere måneder på sykehuset startet jobben med at vi som familie skulle skape en hverdag sammen - livet skulle gå videre.

SØK OM BPA!

Da Lykke fikk BPA, fikk også vi som familie hjelpen som skulle til for å skape en hverdag med tilrettelegging rundt lillesøster.

Jeg som mamma har mulighet til å være mamma for alle mine tre barn, en god kone, en god venn og muligheten for å stå i jobb. - Jeg får være meg!

Nå som jeg vet at Lykke får den hjelpen hun trenger, kan jeg senke skuldrene.

Kroppen trenger ikke hele tiden å være på "felgen".

For meg som mamma handler det ikke bare om at Lykke skal overleve, hun skal på lik linje med alle andre få lov til å LEVE!

BPA - gir frihet til å leve for hele familien.

SØK OM BPA!

×

Søk BPA i dag!